Επιστολή προς Υπουργό Υγείας

Προς
Υπουργό Υγείας κο Α. Πλεύρη
Κοιν/ση: Πρόεδρο ΕΟΦ κο Δ. Φιλίππου
Αντιπρόεδρο Α’ κο Δ. Λυμπέρη
Αντιπρόεδρο Β’ κο Κ. Α. Γκάσιο
Κα Ε. Θωμαϊδου Αρ. Πρωτ.: 5755 (5757)
Αθήνα, 19-04-2023

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Επανερχόμαστε στο αίτημα μας για άρση όλων των υφιστάμενων αποφάσεων απαγορεύσεων εξαγωγών από το 2014 έως και σήμερα, υπό ελάχιστων εξαιρέσεων, των έχοντα ήδη κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ.
Δεδομένου ότι:

1. Στις λίστες ελλείψεων που εκδίδει μηνιαία ο ΕΟΦ από τον Δεκέμβριο και μετά, συμπεριλαμβάνονται μόνο 9 είδη από τα 170 και πλέον που βρίσκονται υπό απαγόρευση.
2. Τόσο εσείς όσο και ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, κατ’ επανάληψη και ορθότατα έχετε υποστηρίξει ότι η αγορά έχει ομαλοποιηθεί.
3. Οι υφιστάμενες απαγορεύσεις δεν εξυπηρετούν πλέον σε τίποτα, πέραν της προστασίας επιχειρηματικών ή συντεχνιακών συμφερόντων.
4. Η χώρα κινδυνεύει εκ νέου να θεωρηθεί ότι παραβαίνει την κοινοτική νομοθεσία περί ελεύθερης διακίνησης αγαθών εντός του χώρου της.
5. Η ζημιά που δημιουργείται στις επιχειρήσεις του κλάδου μας είναι τεράστια και πιθανότατα για αρκετές από αυτές, θα καταστεί μη αντιστρεπτή.

Σας ζητούμε να άρετε τις υφιστάμενες απαγορεύσεις καίτοι αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία αυτού, λόγω της προεκλογικής περιόδου.
Χριστός Ανέστη !

Μετά τιμής,
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Θ. Σκυλακάκης Ε. Μαρκάκη