Επιστολή προς Υπουργείο Οικονομικών

Προς
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
Γραφείο Υφυπουργού κου Θ. Πετραλιά Αρ. Πρωτ.: 5835
Κοιν/ση: Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Αθήνα, 16/11/2023
Κο Κ. Χατζηδάκη

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας γνωστοποιήσουμε κάποιες άμεσες και έμμεσες συνέπειες της απόφασης της Προσωρινής Απαγόρευσης Εξαγωγών που επέβαλε ο ΕΟΦ στις φαρμακαποθήκες στις 22/11/2022 και κορυφώθηκε στις 27/07/2023 με την προσθήκη νέων κωδικών.
Ιστορικό:
Στις 27/7/2023 ο ΕΟΦ εξέδωσε απόφαση Προσωρινής Απαγόρευσης Εξαγωγών, η οποία περιλαμβάνει 280 σκευάσματα που αποτελούν περίπου το 70% της εξαγώγιμης ύλης των εγχώριων φαρμακαποθηκών.
Ο κλάδος απασχολεί σχεδόν 4000 άτομα και πραγματοποιεί κύκλο εργασιών 4,1-4,2 δις ευρώ, εκ των οποίων το 10% αφορά ενδοκοινοτικές παραδόσεις φαρμακευτικών προϊόντων. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη:
1. Χωρίς κανένα έλεγχο, βασιζόμενη σε καταγγελίες συνδικαλιστικών φορέων (ΠΦΣ) που έγιναν την προηγούμενη ημέρα 26/7. Ο ΕΟΦ δεν μπήκε καν στον κόπο να ελέγξει τα αποθέματα των φαρμακαποθηκών, τα οποία ζήτησε 6 ημέρες αργότερα δηλ. στις 2 & 3/8 και δεν τήρησε την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Κοινοτικών πράξεων των Εθνικών Αρχών (Κοιν. Οδηγία 2015/1535). Με άλλα λόγια δεν κοινοποίησε την εν λόγω απόφαση 3 μήνες νωρίτερα, δημιουργώντας εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων εντός της Ένωσης και φυσικά δεν τήρησε την περίοδο αναμονής 3 μηνών ως όφειλε.
2. Η απόφαση αυτή πέρα από πρόδηλα παράνομη, στερείται πλήρως επιστημονικής τεκμηρίωσης, δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνει 54 προϊόντα (brand names) τα οποία διαθέτουν πλήρη κάλυψη γενοσήμων στην Ελληνική αγορά. Ο οργανισμός πρακτικά αυτοαναιρείται (βλ. συν 1) μη μπαίνοντας καν στον κόπο να καταθέσει αιτιολογημένη γνώμη ως προς τον ισχυρισμό περί κινδύνου της δημόσιας υγείας.

3. Το μέτρο της Προσωρινής Απαγόρευσης Εξαγωγών στην Ελλάδα μόνο προσωρινό δεν είναι καθότι η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει – ανανεώνει επί της ουσίας την απαγόρευση εξαγωγών 26 εμβολίων, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 2014.
4. Προς ενημέρωση σας, επισυνάπτουμε επιστολές προς το Υπ. Εξωτερικών της χώρας και τον Πρόεδρο του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Αffortable Medicines κο J. Geller επί του θέματος (βλ. συν. 2,3).

Συνέπειες στην Εθνική Οικονομία:
1. Άμεση απώλεια φορολογητέας ύλης για το Ελληνικό Δημόσιο: οι εξαγωγές των φαρμακαποθηκών, όπως σας περιγράψαμε, είναι περίπου 420εκ. ευρώ κατ’ έτος, τα οποία δημιουργούν μία μέση κερδοφορία της τάξεως του 17%. Συνεπεία τούτου, με την εν λόγω απαγόρευση δημιουργείται απώλεια φορολογητέας ύλης για την φορολογική χρήση του 2023, τάξεως μεγέθους του 45εκ. ευρώ. Επιπλέον πέραν της κερδοφορίας δημιουργείται κενό ύψους 250 και πλέον εκ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Τέλος αποστερείται σημαντική ρευστότητα για τον κλάδο των φαρμακαποθηκών, ο οποίος αποτελεί τον βασικό πιστωτή του ΕΟΠΥΥ με έμμεσο τρόπο, δηλαδή πιστώνοντας τα φαρμακεία με 90 ημέρες κατά μέσο όρο, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να πιστώνουν με την σειρά τους τον ΕΟΠΥΥ προς όφελος την δημόσια υγεία.
2. Όπως μας ανακοίνωσε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9/11 στα γραφεία της ΕΕ η Ms Gudrun Gallhoff, εξετάζεται η επιβολή μεγάλου ύψους προστίμου στην χώρα στις αρχές του 2024, η οποία κατά την άποψη της, θεωρείται σχεδόν βέβαια.

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Ζητούμε την αρωγή σας, προκειμένου να γίνει άμεση άρση απαγόρευσης και να τερματιστεί αυτή η εντελώς παράλογη και έντονα καταχρηστική πρακτική της Ελληνικής πολιτείας, η οποία όχι μόνο δεν προστατεύει την δημόσια υγεία αλλά αντιθέτως την θέτει σε κίνδυνο καθώς με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε κλείσιμο επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν, επί σειρά ετών, την φαρμακευτική περίθαλψη των Ελλήνων πολιτών.

Μετά τιμής
O Πρόεδρος Για το ΔΣ Γ. Γραμματέας

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ