ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜ Α.Ε

57001, 16ο ΧΛΜ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών – Ν. Ρύσιο