ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ι. Α.Ε

Θερμαϊκού 14 &, Πατριάρχου Αθηναγόρα 3, θεσ/νίκης 570 13