Επιστολή προς ΕΟΦ

Προς ΕΟΦ
Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τμήμα Παρακολούθησης Κατανάλωσης & Επάρκειας Προϊόντων
Υπόψη κας Ε. Θωμαϊδου
Κοιν/ση: 1. Υπουργό Υγείας κο Μ. Χρυσοχοϊδη
2. Πρόεδρο ΕΟΦ κο Δ. Φιλίππου
Αρ. Πρωτ.: 5810
Aθήνα, 19/09/23
Αξιότιμη κα Θωμαϊδου,
Βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, παρακαλώντας για τα αυτονόητα.
Όπως γνωρίζετε και όπως άλλωστε σας έχουμε θέσει πολλάκις υπόψιν, η υφιστάμενη απόφαση προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον στα μέλη μας, λόγω της συσσώρευσης προϊόντων τα οποία λιμνάζουν στα ράφια των φαρμακαποθηκών.
Στην προηγούμενη επιστολή μας (5809/11-09-23), σας είχαμε αποστείλει μακροσκελή λίστα αυτών των προϊόντων. Επανερχόμαστε στο ερώτημα μας:
Έχετε ελέγξει ή όχι την ακρίβεια των πληροφοριών που σας παραθέσαμε;
Αν ναι, σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει ή προτίθεστε άμεσα να προχωρήσετε, προς την κατεύθυνση της άρσης της παράλογης αυτής απαγόρευσης, η οποία δημιουργεί σωρεία ζημιών στα μέλη μας;
Αν όχι, γιατί και πότε προτίθεστε να το πράξετε;
Επίσης σας ζητάμε εκ νέου να μας δώσετε τα αποθέματα, τα οποία ΕΜΕΙΣ δηλώσαμε, σωρευτικά (όχι ανά επιχείρηση) και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν τα έχουμε ακόμα λάβει.
Κλείνοντας θα παρακαλούσαμε για μια άμεση απάντηση σεβόμενοι πάντα τον φόρτο εργασίας σας. Θεωρούμε δεδομένη την καλή σας διάθεση καθώς επίσης και την υποχρέωση ΟΛΩΝ των εμπλεκόμενων για διαφάνεια σε ΟΛΑ τα επίπεδα.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Για το ΔΣ Η Γ. Γραμματέας

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ