ΣΥΝ.ΦΑ.5

Κάτω Μαρμάρα, Δημοτική Ενότητα Ιωαννιτών, Ιωάννινα