Σύλλογος

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ ιδρύθηκε το 1921 με την επωνυμία Φαρμακεμπορικός Σύλλογος Ελλάδος, επωνυμία που τροποποιήθηκε το 1976. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Στόχοι του Συλλόγου είναι η προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των Μελών του, η μέριμνα για την πιστή τήρηση της Νομοθεσίας και η θέσπισή του ως ένα κεντρικό όργανο συντονισμού, ενημέρωσης και διασφάλισης των Μελών του με αποστολή την συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία όλων των διαδικασιών που αφορούν στη Δημόσια Υγεία.

Σήμερα εκπροσωπεί περισσότερες από 100 ιδιωτικών συμφερόντων και 21 θυγατρικές των συνεταιρισμών (ΑΕ) φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα αλλά συμμετέχει δια αντιπροσώπου και στον αντίστοιχο Φαρμακεμπορικό Σύλλογο της Ευρώπης «Groupement International de la Repartition Pharmaceutique”, ο οποίος αντιπροσωπεύει 24 χώρες κράτη – μέλη και εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Τα μέλη του διακινούν σε όλη την Ελλάδα εμπορεύματα, απασχολούν περίπου 2.500 εργαζόμενους και διενεργούν καθημερινά περισσότερες από 23.100 παραδόσεις, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη Δημόσια Υγεία με την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Το 70% των  φαρμακείων που φτάνουν σε πανελλαδικό επίπεδο τις 11.000 επιλέγουν ως προμηθευτή τους τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες- μέλη του ΠΣΦ για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεών τους σε φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Η ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας, η άμεση εξυπηρέτηση και η διασφάλιση της κάλυψης επειγουσών αναγκών για φάρμακα μέσω της ευρείας γκάμας αποθεμάτων που διατηρούν, καθιστούν τις φαρμακαποθήκες μέλη του ΠΣΦ τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη του φαρμακείου.