Επιστολή προς την Προϊσταμένη του τμήματος Ελέγχου, Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων του ΕΟΦ

Προς
Την Προϊσταμένη του τμήματος Ελέγχου,
Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων του ΕΟΦ (ΠΑΚΑΕΠ)
Κα Σ. Σταμάτη
Κοιν/ση: 1. Πρόεδρο ΕΟΦ κο Δ. Φιλίππου
2. Αντιπρόεδρο Α’ κο Δ. Λυμπέρη
3. Αντιπρόεδρο Β’ κο Κων/νο Α. Γκάσιο
Αρ. Πρωτ.: 5771
Αθήνα, 21-06-2023

Αξιότιμη κα Σταμάτη,
Σύμφωνα με πολλαπλές καταγγελίες που έφτασαν στον σύλλογο μας, 2 συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα της εταιρίας JANSSEN εξάγονται μαζικά, παρότι παρουσιάζουν την ιδιομορφία να πωλούνται μόνο με την πρακτική του DTP (Direct To Pharmacy).
Αυτό σημαίνει προφανώς ότι συλλέγονται, παρανόμως, από τα φαρμακεία που τα αγοράζουν με σκοπό την εξαγωγή τους.
Παρακαλούμε στο βαθμό που είναι εφικτό, να ελεγχθούν ΟΛΟΙ οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης ει δυνατόν με φυσικό έλεγχο, ως προς το εάν παρουσιάζουν ενδοκοινοτική διακίνηση σε αυτά τα προϊόντα: TREVICTA & STELARA.
Ο σύλλογός μας παραμένοντας πιστός στην δέσμευση του για συνεργασία με όλους τους φορείς, ζητάει από τον οργανισμό να του κοινοποιήσει το αποτέλεσμα των ελέγχων, όταν αυτοί πραγματοποιηθούν.
Παράλληλα, σας υπενθυμίζουμε ότι παραμένουν σε ισχύ 3 αποφάσεις προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών (η έννοια του «προσωρινού» έχει ήδη παρέλθει τουλάχιστον για τις 2 από αυτές) και παρακαλούμε για την θετική εισήγηση της υπηρεσία σας ως προς την συνολική άρση των αποφάσεων αυτών.
Έχει καταστεί πλέον σαφές ότι αφενός τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις εν λόγω αποφάσεις, δεν παρουσιάζουν πλέον καμία έλλειψη και αφετέρου ότι για τις σημερινές ελλείψεις επ’ ουδενί δεν ευθύνεται η ΝΟΜΙΜΗ ενδοκοινοτική διακίνηση που γίνεται από τον κλάδο μας.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ