Ανώτατες τιμές φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης για όλη την Ελληνική επικράτεια.

Υπουργείο υγείας, ανακοίνωση για τις νέες τιμές φαρμάκων

ΟΡΘΗ επαναληψη-ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ανώτατες τιμές – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Ανάκτηση PDF