Διευκρινίζεται ότι με την Υ.Α.Γ5(α) 70068 (ΦΕΚ Β’ 2332 30.10.2015) επικαιροποιήθηκαν τα όρια στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την περιφερειακή ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα του έτους (εποχικότητα) , αναφέρει η ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας , κατόπιν δημοσιεύματος σχετικού με το μηνιαίο πλαφόν συνταγογράφησης και το πρόβλημα που, υποτίθεται, ότι προέκυψε με τη συνταγογραφηση φαρμάκων για ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στη Μυτιλήνη, προσθέτοντας: Επισημαίνεται ότι από τα όρια συνταγογράφησης εξαιρείται η συνταγογράφηση που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περποναΐκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Εξαιρούνται, επίσης τα εμβόλια του Εθνικού .Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους, και τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των εππροπών του. Τέλος, εξαιρούνται τα φάρμακα για τα οποία θα τεθεί κλειστός προϋπολογισμός, καθώς και τα φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν συμφερότερες τιμές αποζημίωσης μέσω της Εππροπής Διαπραγμάτευσης. Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ εξαίρεσης από το πλαφόν επιπλέον κατηγοριών ασθενών και ειδικών κατηγοριών ιατρών, ύστερα από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής της υπ’ αριθμ. οικ. 12449 7 2 2014 (ΦΕΚ 256 Β72014) υπουργικής απόφασης. Διευκρινίζεται ότι εν τέλει τα προαναφερόμενα ποσοστά συνταγογράφησης θα εκτιμώνται αφού θα ολοκληρωθεί ο μήνας. Διευκρινίζεται ότι η νομοθεσία προβλέπει να κινείται η διαδικασία κυρώσεων μόνο σε συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη υπέρβαση ύστερα από τον έλεγχο των περιπτώσεων ιατρών .

ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 01/03/2016