Δημοσιονομική ένεση στα νοσοκομεία Πιστώσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ύψους 4,317 δισ. ευρώ έναντι 4,350 δισ. ευρώ που ήταν πέρσι προβλέπει για το υπουργείο Υγείας το σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Με μια πρώτη ματιά, εμφανής είναι η μικρή δημοσιονομική ένεση προς τα νοσοκομεία, τα οποία θα λάβουν 300 εκατ. ευρώ επιπλέον, οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για τους Πολίτες, προκειμένου να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα έσοδα και το αυξημένο βάρος μέσω rebate και clawback για φαρμακοβιομηχανίες, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και λοιπούς παρόχους. Υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης των ανώτατων ορίων είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων, ιδιωτικών κλινικών και φαρμακευτικών προϊόντων και για τα επόμενα τρία έτη. Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η περαιτέρω συγκράτησή της στα 1.945 εκατ. ευρώ. Για τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του σχεδίου, προβλέπεται έλλειμμα ύψους 139 εκατ. ευρώ, ενώ σε δημοσιονομική βάση το αποτέλεσμα αναμένεται να διαμορφωθεί στα 787 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ,ύψους 700 εκατ. ευρώ για το 2016, προβλέπεται να προέλθουν από την αύξηση των εσόδων από ασφαλιστή εισφορές, ως αποτέλεσμα tos αύξησης του ποσοστού εισφορών υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων κυριας ασφάλισης από 4% σε 6% επί των κυρίων συντάξεων και στη θέσπιση αντίστοιχα εισφοράς σε ποσοστό 6% επί των επικουρικών συντάξεων. Εντύπωση προκαλεί η αναφορά στα Νοσοκομεία και το ΠΕΔΥ, τα οποία προβλέπεται βάσει του σχεδίου να εμφανίσουν για το 2015 θετικό ταμειακό αποτέλεσμα 323 εκατ. ευρώ και περιορισμένη μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων . Για τον προϋπολογισμό του 2016, δε, προβλέπεται neos θα επιτευχθεί δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 455 εκατ. ευρώ. Entons, σύμφωνα με το σχέδιο, σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε συνέχεια εκείνου που υλοποιήθηκε την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2012 )s το τέλος του 2014, με στόχο τη μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων tos ΓενικήΞ Κυβέρνησα npos τρίτους στο τέλος του 2016. Όσον αφορά την πρόβλεψη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο tos υγείας, αυτές θα αφορούν κυρία την καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για την πλήρη υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων, μεταρρυθμίσει στην ΠΦΥ με χρήση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, μείωση tos συμμετοχής του πολίτη στη φαρμακευτική αγωγή, κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού σε νοσοκομεία μονάδες , αναθεώρηση και εξορθολογισμό του συστήματος προμηθειών υγείας, με αύξηση του ποσοστού προμηθειών που διενεργείται κεντρικά στοχεύοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στη χρηστή διαχείριση, διασφάλιση βιωσιμότητα$ μονάδων ψυχικής υγείας, προώθηση ψυχιατρικής μεταρρύθμισα, αναβάθμιση του συστήμαtos ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς και οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ανωνυμοποιημένων στοιχείων από το σύστημα o pooons συνταγών του ΕΟΠΥΥ, των Μητρώων Φαρμάκων και του Ασφαλιστικού Φακέλου του ΕΟΠΥΥ.

HEALTH DAILY 23/11/2015