Εκατοντάδες δίκαιουχοι στην Αυτικη Αττική από 1η Αυγούστου
Από τα φαρμακεία χωρίς συμμετοχή θα προμηθεύονται τα φάρμακα τους οι ανασφάλιστοι της Δυτικής Αττικής Καταργείται το 1 ευρώ για τις συνταγές μηδενικής συμμετοχής

Την 1η Αυγούστου θα αρχίσει η εφαρμογή της εγκυκλίου του υπουργείου Υγείας για τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα οι ανασφάλιστοι της Δυτικής Αττικής και οι πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας, θα μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους που έχουν συνταγή γιατρού από τα ιδιωτικά φαρμακεία της πόλης και όχι από τα Φαρμακεία των Νοσοκομείων, όπως το Θριάσιο της Ελευσίνας, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας: Η σημαντικότερη αλλαγή που θα επιφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων βιβλιαρί I ων πρόνοιας ως προς την πρόσβαση οτο δημόσιο σύστη μα υγείας. Ειδικότερα, με βάση το νέο σύστημα συντα γογράφησης, οι οικονομικά αδύναμοι ανασφάλιστοι θα δικαιούνται μηδενική συμμετοχή οτο κόοτος της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτό θα διασφαλίζεται με τη διασταύρωση των εισοδηματικών και ασφαλιστικών κριτηρίων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙ ΚΑ και της Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΊΠΣ). Επιπλέον, οι πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου πρόνοιας, οι ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της ΚΥΑ 25132 2016 (ΦΕΚ Β 908) και όσοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και είναι κάτοχοι AM ΚΑ, δεν θα καταβάλλουν πλέον το 1 ευρώ συνταγή υπέρ του ΕΟΠΥΥ, ενώ τα φάρμακά τους θα τα προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και όχι από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, όπως ισχύει σήμερα. Ωστόσο, τα ιμυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα θα παραμείνουν στα φαρμακεία των νοσοκομείων προκει μένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν οι ασθενείς. Όσον αφορά τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ), θα χορηγούνται από τα φαρμακεία και τα ειδικά σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ .

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25/07/2016