Στα 850 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα συνολικά χρέη του ΕΟΠΥΥ πρης τις φορμακευτικές εταιρείες, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι και το τέλος Απριλίου, με τα 600 εκατ. ευρώ να αφορούν χρέη μέχρι και το τέλης του 2015. Συνολικά τα χρέη του Δημοσίου, δηλαδή ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία ΕΣΥ, ΙΦΕΤ και στρατιωτικά νοσοκομεία οφοίλουν στις εταιρείες περί το 1,35 δισ. ευρώ, με τα 900 εκατ. ευρώ να είναι χρέη μέχρι το τέλος του 2015 και άρα ληξιπρόθεσμα. Βέβαια, με τους σημψηφισμους που θα γίνουν και τις απομειώσεις λόγω rebate και clawback, τα χρέη θα μειωθούν σημαντικά. Πάντως, κάτι ακούγεται πως από τη δόση που έρχεται ελάχιστα θα κατευθυνθούν άμεσα προς τις φορμακευτικές.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 21/06/2016