Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνουν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ προς ιδιώτες παρόχους και προμηθευτές.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ξεπερνούν τα 3,5 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο υπερβαίνει κατά δύο έως τέσσερις φορές το δημοσιονομικό κενό του 2016.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των “θεσμών”, το δημοσιονομικό κενό για το τρέχον έτος ανέρχεται στο 0,5% έως 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), δηλαδή 900 εκατομμύρια έως 1,8 δισ. ευρώ.
Το ποσό αυτό υπερκαλύπτεται από τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ μόνον. Έως το τέλος του 2015, ο Οργανισμός είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ιδιώτες παρόχους και προμηθευτές οι οποίες ξεπερνούσαν το 1,5 δισ. ευρώ.
Ενδεικτικό είναι πως ο Οργανισμός οφείλει επισκέψεις έξι μηνών στους συμβεβλημένους γιατρούς. Έχει, επίσης, παρακρατήσει από όλους τους παρόχους το 10% των οφειλών από το 2012.
Με απλά λόγια, έχει οφειλές οι οποίες ανέρχονται σχεδόν στο ένα τρίτο του ετήσιου προϋπολογισμού του για το 2016 (5,29 δισ. ευρώ).
Ο Οργανισμός επιχορηγείται φέτος με 525 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι ίδιο με το αντίστοιχο του 2015 και υπολείπεται κατά 500 εκατομμύρια από την προβλεπόμενη στο συστατικό νόμο (0,6% του ΑΕΠ).
Νοσοκομεία
Εφιαλτική είναι η εικόνα και στα δημόσια νοσοκομεία, εξαιτίας των ελλείψεων σε πόρους και προσωπικό.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας εργαζομένων (ΠΟΕΔΗΝ), τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα οφείλουν σήμερα περίπου 2 δισ. ευρώ προς τους προμηθευτές τους και λειτουργούν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (black out).
Η οικονομική τους εικόνα εξελίσσεται δυσμενώς. Για το έτος 2014, έλαβαν κρατική χρηματοδότηση 1,6 δισ. ευρώ και 800 εκατομμύρια για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Προϋπολογισμοί
Ο προϋπολογισμός του έτος 2015 προέβλεπε κρατική χρηματοδότηση 1,5 δισ. ευρώ και ούτε ένα ευρώ για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Εκταμιεύτηκε τελικά 1,1 δισεκατομμύριο, από το οποίο τα 180 εκατομμύρια δεν απορροφήθηκαν από τα νοσοκομεία και επέστρεψαν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο προϋπολογισμός του έτους 2016, προβλέπει κρατική επιχορήγηση 1,15 δισ. ευρώ και ούτε ένα ευρώ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η δυνατότητα καταβολής οφειλόμενων είναι περιορισμένη, καθώς οι προϋπολογισμοί είναι μειωμένοι κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, για όλους τους κωδικούς, πλην των φαρμάκων καθότι τα ακριβά φάρμακα έπαψαν να χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ.
Δαπάνες
Οι δημόσιες δαπάνες Υγείας θα κλείσουν φέτος κάτω από το 5% του ΑΕΠ και η ιδιωτική θα αγγίξει το 4% του ΑΕΠ.
Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι οι δημόσιες δαπάνες στα ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας είναι 7,5% και μόλις 1% είναι ιδιωτική δαπάνη.
Τα νοσοκομεία των χωρών της Ευρώπης επιχορηγούνται με 2,9% του ΑΕΠ, σε αντίθεση με τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, τα οποία θα επιχορηγηθούν φέτος με ποσό που είναι κάτω από το 1,5% του ΑΕΠ.

Iatronet 19/1/2016