ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Σε ισχύ τέθηκε από χθες η φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής για τους πολίτες που υπάγονται στον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση. Συγκεκριμένα, κατά την καταχώρηση συνταγής θα καθορίζεται αυτόματα από το σύστημα ποσοστό συμμετοχής 0% για όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τον νόμο, ενώ για τους υπόλοιπους ανασφάλιστους δικαιούχους του νόμου τα διαθέσιμα ποσοστά θα είναι 0%, 10% και 25%, Απαραίτητη και μοναδική προϋπό Ξεκίνησε η φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων θεση για την πρόσβαση στις παροχές υγείας είναι η ύπαρξη αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Οι διατάξεις του Ν. 4368 2016 εφαρμόζονται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα, η αναζήτηση ΑΜΚΑ το σύστημα ΑΤΛΑΣ, μετονομάζεται σε Ταμείο Πρόνοιας Δικαιούχοι του άρθρου 33 του Νόμου 4368 2016 και θα παραμείνει ενεργός για ένα μεταβατικό στάδιο για όσους δικαιούχους Πρόνοιας έχουν βιβλιάριο Πρόνοιας σε ισχύ. Στον νέο φορέα μπορούν να συντα γογραφούν μόνο οι ιατροί των δη μόσιων δομών. Χορήγηση φαρμάκων Τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα υψηλού κόστους, που χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Τέλος η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων οικονομικά αδυνάτων Πολιτών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), το οποίο συνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

ΑΥΓΗ 09/06/2016