Το κόψιμο των χαπιών σε μικρότερες δόσεις για να διευκολύνουμε την κατάποσή τους δεν είναι τόσο… αθώο όσο πιστεύουμε, προειδοποιούν ειδικοί από τη φαρμακευτική αλυσίδα LloydsPharmacy. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα σημαντικό ποσοστό των συστατικών χάνεται κατά τον διαχωρισμό τους, ενώ με τον τρόπο αυτόν μπορεί να αλλάξει π επιβεβλημένη δοσολογία δραστικής ουσίας. Τα φάρμακα γίνονται έτσι λιγότερο αποτελεσματικά ή αυξάνονται αντίστοιχα οι παρενέργειές τους και οι ενοχλήσεις που μπορεί να προκαλέσουν στο στομάχι. Οι περισσότερες ταμπλέ τες δεν είναι κατάλληλες για κόψιμο, αν όμως οι ειδικοί δώσουν το πράσινο φως καλό θα ήταν να χρησιμοποιείται η ειδική συσκευή διαχωρισμού.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 26/07/2017