Πολυπαραγοντικό χαρακτήρισε το θέμα των ελλείψεων στα φάρμακα ο υπουργος Υγείας Ανδρέας Ξανθός στην εισήγησή του στη Σύνοδο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών στη Μπρατισλάβα, και άρα, όπως τόνισε οι πολιτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του οφείλουν να είναι πολυεπίπεδες. Όπως ανέφερε ο κ. Ξανθός οι ελλείψεις φαρμάκων έχουν 4 πτυχές:
Προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία (κυρίως αφορούν εμβόλια) που απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή διαχείριση ανάλογα με τις ανάγκες των χωρών.
Προβλήματα επάρκειας εισαγωγών (αφορούν κυρίως παλαιά φάρμακα και φάρμακα περιορισμένης χρήσης που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον, αλλά και ορφανά φάρμακα), τα οποία εμφανίζονται σε χώρες που βρίσκονται σε οικονομική κρίση και εφαρμόζουν προγράμματα λιτότητας, έχοντας περιορισμένη αγοραστική δύναμη και αδυναμία μαζικών εισαγωγών.
Προβλήματα επάρκειας λόγω παράλληλου εμπορίου ή λόγω an oupons προϊόντων εξ’αιτίας εξαιρετικά χαμηλών τιμών, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που η τιμολογιακή πολιτική στοχεύει κυρίως σε συνεχείς μειώσεις τιμών φθηνών και αποτελεσματικών φαρμάκων (κυρίως γενοσήμων αλλά και off patent), οδηγώντας είτε σε παράλληλες εξαγωγές είτε σε υποκατάσταση από πολύ ακριβότερα φάρμακα χωρίς τεκμηριωμένη διαφορά στην κλινική αποτελεσματικότητα.
Προβλήματα τεχνητών ελλείψεων με ευθύνη φαρμακευτικών εταιρειών προς χώρες με οικονομικά προβλήματα και δημοσιονομικούς περιορισμούς.
Αυτή η πρακτική, υπογράμμισε ο υπουργος, θέτει σε κίνδυνο την πρόσβαση των ασθενών σε ζωτικής σημασίας φάρμακα (αντικαρκινικά, αντιρετροϊκά, αντιαιμορροφιλικά, βιολογικοί παράγοντες κλπ) είναι επιστημονικά, ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά απαράδεκτη. Η EE οφείλει να αναζητήσει τρόπους αποτελεσματικής παρέμβασης σε τέτοιες περιπτώσεις, λειτουργώντας ως μηχανισμός ύστατης καταφυγής για την εγγυημένη κάλυψη μειζόνων φαρμακευτικών αναγκών των κρατών μελών και την προστασία της Υγείας των ευρωπαίων πολιτών. Συμπερασματικά, δήλωσε ο κ. Ξανθός, το ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αυστηροποίηση του πλαισίου απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών αλλά με συνολικό επαναπροσδιορισμό των πολιτικών που οδηγούν σε στρεβλώσεις.

HEALTH DAILY 04/10/2016