Περισσότερη διαφάνεια στην έρευνα και στις τιμές

Το στοίχημα της πρόσβασης των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα και της βιωσιμότητας των Συστημάτων Yyείας δεν μπορεί να κερδηθεί χωρίς ευρύτερες αλλαγές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της αγοράς φαρμάκου και τη σχέση της φαρμακοβιομηχανίας με τα κράτη μέλη, δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπ. Υγείας Ανδρέας Ξανθός, κατά την παρέμβαση του στη συζήτηση στη Σύνοδο Υπουργών Υγείας (Λουξεμβούργο 16 /6) για το Σχέδιο Συμπερασμάτων με θέμα συνεργασία των συστημάτων υγείας των κρατών μελών. Ο κ Ξανθός χαιρέτησε μεν την προώθηση της συνεργασίας των κ- μ στο τομέα των φαρμάκων και των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς, όπως αποτυπώθηκε στο Σχέδιο Συμπερασμάτων που παρουσιάστηκε στη σύνοδο, τόνισε όμως η προτεραιότητα στην καθολική και ισότιμη πρόσβαση στο φάρμακο, προϋποθέτει αλλαγή πλαισίου. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια στην έρευνα και τα κόστη της, αύξηση της προσβασιμότητας στα ερευνητικά δεδομένα, διαφανές και αξιόπιστο σύστημα τιμολόγησης και αποζημίωσης, θεσμικό διάλογο ανάμεσα στα κράτη μέλη της EE και τη φαρμακοβιομηχανία, υποχώρηση των εμπορικών δικαιωμάτων προς όφελος του δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές και ασφαλείς Θεραπείες. θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να εντείνουμε τις προσπάθειες συζήτησης των θεμάτων αυτών και αναζήτησης κοινών δράσεων και στο ευρωπαϊκό επίπεδο με ένα πιο δομημένο τρόπο, πέραν από τις επιμέρους εθελοντικές συνεργασίες που μπορούν να αναπτύξουν τα κ -μ και για τις οποίες δηλώνουμε την ισχυρή πολιτική μας βούληση.

HEALTH DAILY 19/06/2017