Σημαντικούς κινδύνους στην πρόσβαση των ασθενών σε προσιτά φάρμακα και περίθαλψη, θέτει η υπό συζήτηση συμφωνία ΤΤΙΡ, επισημαίνουν οι επικριτές της συμφωνίας, με αφορμή τον 15ο γύρο διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.
Η ΜΚΟ Health Action International στην έκθεσή της εξηγεί αναλυτικά πώς μπορεί να υλοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο προειδοποιεί.
Στις παραμέτρους, περιλαμβάνει την ενίσχυση μονοπωλιακής προστασίας για τα φάρμακα, υποστηρίζοντας το περιβάλλον της προστασίας εμπορικού απορρήτου και την επικράτηση της φαρμακοβιομηχανίας έναντι των κυβερνητικών αποφάσεων για τιμολόγηση και αποζημίωση.
Η εστίαση της “επίθεσης” όπως αναφέρει η έκθεση, βρίσκεται μερικά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Παρά τους αυστηρούς κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας και τη συνεχιζόμενη επέκταση των μονοπωλίων της αγοράς, υπάρχει μια εντυπωσιακή έλλειψη ιατρικής καινοτομίας,” επισημαίνει η ΗΑΙ. Και τώρα αυτές οι επιθέσεις ενισχύονται από επικλήσεις πρόσφατων αμφισβητήσεων στο σύγχρονο σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας από αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Ολλανδού υπουργού υγείας Edith Schippers, τον ΟΗΕ και την ΠΟΥ.
Σε μια εποχή που αυξάνονται τα αιτήματα για νέα μοντέλα καινοτομίας που αποσυνδέουν τις δαπάνες έρευνας από την τιμολόγηση, η τυφλή αποδοχή της εύνοιας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως κλειδί για την καινοτομία είναι μια λανθασμένη προσέγγιση, λέει η ΗΑΙ.
Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν αποτελούν πανάκεια για την καινοτομία, λέει. “Πολλές πατέντες είναι αμυντικές και έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίσουν την καινοτομία, ή να ανήκουν σε trolls ευρεσιτεχνίας που υπηρετούν μόνο στην επίλυση των διαφορών, και ποτέ δεν οδηγούν σε κάτι νέο που διατίθενται στην αγορά.” Αλλά η συντήρηση του συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας ωθεί τις εταιρείες να στραφούν “από την καινοτομία με βάση τις ανάγκες σε καινοτομία που εξαρτάται από την αγορά, την προώθηση, την ευρεία κατοχύρωση, την άσκηση προσφυγής κατά των ανταγωνιστών και την ανάπτυξη «me too» φαρμάκων με μικρό θεραπευτικό πλεονέκτημα.”
Κατηγορώντας τη φαρμακευτική βιομηχανία ότι πιέζει την ΤΤΙΡ να εναρμονίσει τα πρότυπα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και πέρα από τον Ατλαντικό, η ΗΑΙ αναφέρει ότι αντί της περιχαράκωσης στις τρέχουσες πρακτικές, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις για ένα σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έτσι ώστε να «τονωθεί η θεραπευτικά πολύτιμη καινοτομία”.
Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της ΕΕ ότι η ΤΤΙΡ θα επιβεβαιώσει απλώς πρότυπα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ήδη υπάρχουν, η ΗΑΙ αναφέρει ότι ΤΤΙΡ θα ενισχύσει τις υπάρχουσες πρακτικές, και “θα μπλοκάρει τη δυνατότητα να αλλάξουν αυτές οι πρακτικές στο μέλλον.” Αναφερόμενη στις ερωτήσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία που περιέχονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υγείας της ΕΕ τον Ιούνιο, η ΗΑΙ αναφέρει ότι για να επιβεβαιώσει τις υπάρχουσες πρακτικές θα ήταν «απαράδεκτο σε μια εποχή που τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ζητήσει ρητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες αποκλειστικότητας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της αγοράς, εξαιτίας σοβαρών ανησυχιών σε ότι αφορά τις επιπτώσεις τους στην καινοτομία και στην προσιτή πρόσβαση”.