Επεκτατική στρατηγική

Σημαντικό μερίδιο στη δυναμική αγορά των αναλγητικών ΜΗΣΥΦΑ, η οποία εκτιμάται στα περίπου 39 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μάλιστα άνοδο το 2015 της τάξης του 12%, διεκδικεί η πολυεθνική Valeant Pharma Swiss Ελλάδας, μέσα από την επαναπροώθηση του ιστορικού ελληνικού αναλγητικού Algon. Η εταιρεία από τον Νοέμβριο του 2015 ανέλαβε από την εταιρεία Lavipharm (υπεύθυνος κυκλοφορίας, παραγωγός και δικαιούχος) την αποκλειστική διάθεση, διανομή και προώθηση του αναλγητικού Algon στην Ελλάδα και την Κύπρο. Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου τα στελέχη της εταιρείας, στην οποία επικεφαλης είναι ο γενικός διευθυντής Ιάκωβος Μιχαλίτσης, τονίστηκε η επεκτατική διάθεση ίου πολυεθνικού ομίλου, ο οποίος έχει σημαντική παρουσία και στη χώρο. Μάλιστα, n PharmaSwiss Ελλάδας την τελευταία πενταετία έχει προχωρήσει στην εξαγορά ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου φαρμάκων και ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, επενδύοντας περί τα 12 εκατ ευρώ. Το 2015 οι πωλησεις της εταιρίας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2014, ήτοι στα 16,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά στο 1,43 εκατ. ευρώ.
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 16/03/2016