Η ανάρτηση της λίστας με τις νέες τιμές 610 φαρμάκων στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ αναμένεται εντος της εβδομάδας, κατά πάσα πιθανότητα, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τιμολόγησης των νέων φαρμάκων που πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι στο προσχέδιο Δελτίου Τιμών νέων φαρμάκων, περιλαμβάνονται 610 περίπου νέα ιδιοσκευάσματα (352 γενόσημα, 32 υβριδικά, 16 όμοια βιολογικά, 42 προϊόντα καλώ$ καθιερωμένη5 xpnans, 36 με σταθερό συνδυασμό, 12 για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση συγκατάθεση5, 2 παραδοσιακή5 φυτικής προέλευσης, 18 με γνωστή δραστική, 50 με πλήρη αίτηση και 48 με νέα δραστική ουσία, 11 ΜΗΣΥΦΑ και 30 εγχωρίου παραγόμενα, τιμολογούμενα βάσει κοστολογίου). Τέλθ5, σε 24 σκευάσματα δεν έχει δοθεί τιμή, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις των διατάξεων τιμολόγηση5.

HEALTH DAILY 22/08/2016