ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ προς τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ότι θα προχωρήσει άμεσα σε καταγγελία της σύμβασης με τον οργανισμό απευθύνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), εάν συνεχιστεί η περικοπή συνταγών που αφορούν τον Ιανουάριο 2017 λόγω λαθών, τα οποία διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια ελέγχων. Αν οι φαρμακοποιοί κάνουν πράξη την προειδοποίη σή τους, αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώνουν ια αναλώσιμα από την τσέπη τους, ακόμα και αν έχουν ιατρική συνταγή, και στη συνέχεια θα υποχρεώνονται να ζητούν τα χρήματά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Κώστας Λουράντος, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την κατάσταση, δεδομένου, όπως λέει, ότι σης συζητήσεις με τον οργανισμό συμφωνήθηκε να μη γίνει καμία περικοπή για τους πρώτους μήνες εφαρμογής της συμβάσεως, δεδομένου ότι δεν λειτουργούσε την περίοδο εκείνη το e dapy (πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ) για τους προμηθευτές. Για τον λόγο αυτό, σημειώνει, ζητούμε rnv άμεση συνέχιση της διαδικασίας πληρωμής, χωρίς την περικοπή οποιασδήποτε συνταγής αναλώσιμων που αφορά σε πρώτη φάση τούς μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο . Σε αντίθετη περίπτωση, ο ίδιος προειδοποιεί ότι ο ΠΦΣ θα προβεί άμεσα στην καταγγελία τής από 02 01 2017 μεταξύ μας συμβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. iii αυτής, λόγω παραβάσεως εκ μέρους σας των όρων της.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22/06/2017