Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ενότητα για τον κλάδο ms Υγείας MED & HEALTH BUSINESS , που περιλαμβάνεται στην έκδοση ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , στο σύνολο οι επιχειρήσεις της Υγείας επέδειξαν τάσεις ανάκαμψης το 2015. Συγκεκριμένα για τις φαρμακευτικές επιχειρήσει, το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2015 δείχνει ότι η αγορά σημείωσε μικρή άνοδο και ταυτόχρονα ο κλάδος κατάφερε να συντηρήσει την κερδοφορία του. Από το δείγμα των 108 φαρμακευτικών επιχειρήσεων προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσει (κύκλος εργασιών) σημείωσαν οριακή άνοδο κατά 1,03% το 2015 σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκαν στα 4,487 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3,40% και ανήλθαν στα 1,467 δισ. ευρώ το 2015.

Ιδιαίτερα ανθεκτικός αναδεικνύεται ο κλάδος των φαρμακαποθηκών, καθώς παρά την πολύχρονη κρίση, οι εταιρείες για το 2015 σημείωσαν μικρή άνοδο στις πωλήσεις τους και παρέμειναν σε κερδοφόρα (κέρδη προ φόρων) τροχιά. Οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) αυξήθηκαν κατά 3,19% το 2015 σε σχέση με το 2014 και ανήλθαν στα 2,51 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 1,44% και ανήλθαν στα 145,23 εκατ. ευρώ το 2015. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,07% και ανήλθαν στα 33,61 εκατ. ευρώ το 2015. Να σημειωθεί ότι από τις 73 υπό εξέταση εταιρείες οι 60 (ως ποσοστό 82,19%) παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.

Για ο 2015, ο κλάδος των ιδιωτικών ιατρικών Υπηρεσιών, παρουσίασε (για ακόμη μια χρόνια) υψηλές ζημίες προ φόρων αλλά κατάφερε να αυξήσει τις συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) του. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις των υπό εξέταση εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3,67% το 2015 σε σχέση με το 2014 και ανήλθαν στα 1,12 δισ. ευρώ. Αυξητική τάση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν 33 εταιρείες (ως ποσοστό 48,53%) και μείωση 35 (ως ποσοστό 51,47%). Τα συνολικά μικτά κέρδη το 2015 αυξήθηκαν κατά 34,19% και ανήλθαν στα 183 εκατ. ευρώ. Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων παρέμεινε αρνητικό και το 2015 και διαμορφώθηκε σε ζημίες προ φόρων ύψους 148,12 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας όμως βελτίωση κατά 8,41 % σε σχέση με το επίσης ζημιογόνο προ φόρων αποτέλεσμα του 2014. Από τις 68 επιχειρήσεις, οι 38 ήταν ζημιογόνες (ζημιές προ φόρων) και οι 30 παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.

HEALTH DAILY 12/04/2017