Οι εβδομάδες περνούν, οι ανάγκες αυξάνουν και όλη η φαρμακευτική πολιτική εξακολουθεί να είναι στον αέρα. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς αναμένεται να συμβεί με το clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα, όταν ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί το claw back για την εξωνοσοκομειακή δαπάνη στο β’ εξάμηνο του 2015, που παρουσιάζει μια απόκλιση στις εκτιμήσεις της τάξης των 40 εκατ. ευρώ! Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι φήμες ότι σημαντικές εταιρείες είναι έτοιμες να περιορίσουν δραματικά την παρουσία τους στη χώρα και αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, ενώ μεγάλος πολυεθνικός όμιλος τρέχει ευρύ πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, στο τέλος της εβδομάδας θα γίνει η συνέλευση των μελών του ΣΦΕΕ, ενώ λίγο νωρίτερα θα παρουσιαστεί και ένα πλαίσιο δράσεων με θέμα Το Φάρμακο: για ένα βιώσιμο Σύστημα Δημόσιας Υγείας, για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 15/03/2016