ΤΟ ΣτΕ ΑΠΕΡΡΙΨΕ προσφυγή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων που ζητούσε να ακυρωθεί το μέτρο

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ για οικονομικές επιβαρύνσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων λόγω της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης ανάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να περιοριστούν οι κρατικές δαπάνες και να βελτιωθούν τα οικονομικά των ασφαλιστικών φορέων. Το ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία συνταγματικούς τούς μηχανισμούς επιστροφής (rebate) που προβλέφθηκαν σε μνημονιακούς νόμους (4052 12) και υπουργικές αποφάσεις, υποχρεώνοντας τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να επιστρέφουν στα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΠΥΥ και τον Οίκο Ναύτου, ποσοστό 9% (επί της τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα) για κάθε συνταγογρα φούμενο από ιατρό, φάρμακο, που καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς φορείς. Συνταγματική κρίθηκε και η πρόσθετη κλιμακούμενη επιστροφή (σε ποσοστό 2 8%), ανάλογα με τον συνολικό όγκο πωλήσεων κάθε φαρμακευτικού προϊόντος ανά 3μηνο, αλλά και το σύστημα claw back ( μηχανισμός αυτόματης επιστροφής ) που ενεργοποιείται συμπληρωματικά, για να συγκρατηθεί η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη εντός των ορίων του εκάστοτε προϋπολογισμού των ασφαλιστικών φορέων. Το Δ’ τμήμα ΣτΕ απέρριψε προσφυγή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων που ζητούσε να ακυρωθεί το μέτρο γιατί αποτελεί φορολογική επιβάρυνση ή κοινωνική εισφορά (ως πόρος των ασφαλιστικών φορέων) που καθορίστηκε αυθαίρετα, με συνέπεια να περιορίζεται ουσιωδώς η δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της οικονομικής ελευθερίας και αναλογικότητας. Το ΣτΕ απέκρουσε τους ισχυρισμούς, κρίνοντας (με ψήφους 5 2) ότι είναι συνταγματικά επιτρεπτός ο περιορισμός της δημόσιας δαπάνης, με αντίστοιχο περιορισμό των απαιτήσεων που προέρχονται από εξωνοσοκομεια κές πωλήσεις φαρμάκων, με κάλυψη της δαπάνης (ολική ή μερική) από τα ασφαλιστικά ταμεία. Κι αυτό για να εξυπηρετηθείτο δημόσιο συμφέρον, να αντιμετωπιστεί η σοβαρή δημοσιονομική κρίση και να τεθεί φραγμός στην ανεξέλεγκτη επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισμών προς όφελος των ασφαλισμένων τους. Το ΣτΕ έκρινε (3450 15) ότι δεν χρειαζόταν να προηγηθεί ειδική μελέτη για τη θέσπιση των μέτρων, επισημαίνοντας ότι είναι πρόσφορα και αναγκαία .

ΕΘΝΟΣ 29/10/2015