Συμμετοχή στην αγορά φαρμάκων για τους ανασφάλιστους πολίτες με εισοδηματικά, κοινωνικά και κλινικά κριτήρια, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση. Από τη συμμετοχή εξαιρούνται ανασφάλιστοι που ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ΑΜΕΑ κ.ά. Ο έλεγχος των κριτηρίων θα γίνεται αυτόματα και σε real time μέσω ιης συνομιλίας των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΛΙΚΑ (ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) και της ΓΤΔΕ (Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων). Παράλληλα, η ΚΥΑ προβλέπει δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των πανεπισιτιμιακών νοσοκομείων) και την περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών ελαχιστοποιώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι παροχές είναι ισότιμες με τον κανονισμό παροχών του ΕΟΓΤΥΎ και οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους θα δικαιούνται ισότιμης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας όπως και οι ασφαλισμένοι. Επίσης, καταργούνται οι τριμελείς επιτροπές, καθώς και κάθε οικονομική επιβάρυνση για τη νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 05/04/2016