Την γνωστοποίηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, της έκθεσης ελέγχου φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία ανά περιοχή, ζητά από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Απώτερος σκοπός του αιτήματος είναι να αναζητηθούν άμεσα μέτρα παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο, με σεβασμό στους επιστημονικούς κανόνες και στην ορθή άσκηση της ιατρικής πράξης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πληγή της υπερσυνταγογράφησης αλλα και της υπερσυκοφάντησης του κλάδου. Με αφορμή δημοσιεύματα, που υπονοούν στοιχεία ομαδικής υπερσυνταγογράφησης από τους ιατρούς, ο ΙΣΠ επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις του πάνω στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, αναφέροντας τα εξής: Ο εξορθολογισμός των δαπανών υγείας και η καταστολή της διαφθοράς είναι πρωταρχικός στόχος και των ιατρικών θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα στην πρωτοφανή συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, με την προϋπόθεση της διαφύλαξης του δημόσιου αγαθού της υγείας χωρίς περικοπές σε υπαρκτές ανάγκες. Η εξυγίανση της συνταγογράφησης οφείλει να πραγματοποιείται με επιστημονικά κριτήρια και όχι μόνο με λογιστικά πρότυπα. Κρίνεται απαραίτητη η καθολική εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων από τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες και επαγγελματικές ενώσεις, υπό την αιγίδα του ΠΙΣ. Έχει επισημανθεί επανειλημμένως, από επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς, ότι οι αδυναμίες του συστήματος των ορίων συνταγογραφησης είναι πολύ μεγάλες και οδηγούν σε δυνητικά επικίνδυνη παρέμβαση και στρέβλωση της ιατρικής πράξης, με οδυνηρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών και πιθανή δευτερογενή αύξηση των δαπανών υγείας, λόγω εμφάνισης επι πλοκών. Κρίνεται απαραίτητη η καθολική εφαρμογή του ηλεκτρονικού προκλινικού ελέγχου (realtime ), ώστε να περικόπτονται οποιεσδήποτε δαπάνες δεν κρίνονται αναγκαίες. Επίσης για να αποκλείονται περιπτώσεις πλασματικής συνταγογράφησης, προτείνεται η χρήση ειδικού μυστικού αριθμού (pin) από τον ασφαλισμένο στα πλαίσια χρήσης ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, που θα αποτρέπει την παραβατική και εν αγνοία του ασθενούς χρήση των προσωπικών του στοιχείων (ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, κ.λπ.). Είναι επιτακτική η άμεση εφαρμογή της αποκλειστικής διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία, μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής, όπως ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4316 (ΦΕΚ Α’ 270 24 12 14) περί επιβολής κυρώσεων σε ιατρούς, σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης του ορίου συνταγογράφησης, οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε κάθε περίπτωση, η ατεκμηρίωτη κατασυκοφάντηση του ιατρικού σώματος δεν είναι ανεκτή.
ΓΝΩΜΗ ΠΑΤΡΩΝ 08/09/2015