Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρος Τρύφων, κατέθεσε πρόταση για εξαίρεση ορισμένων εταιρειών από τη νέα ρύθμιση, με το κουαρτέτο, ωστόσο, να εμφανίζεται αρνητικό και το υπουργείο Υγείας να βρίσκεται στη μέση

Την προσωπική πρόταση του προέδρου της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρου Τρύφωνα, σύμφωνα με την οποία θα εξαιρούνται του νοσοκομειακού clawback εκείνες οι φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν εκπτώσεις της τάξης του 20% στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων φαρμάκων, έχει υιοθετήσει και μελετά ήδη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, εν όψει της κατάρτισης της τελικής υπουργικής απόφασης του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, σχετικά με την επιβολή clawback στις φαρμακευτικές εταιρείες επί της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.
Διεργασίες
Όσο περνούν οι μέρες της νέας χρονιάς, ολοένα και πιό έντονες βαίνουν οι διεργασίες για την κατάρτιση της τελικής απόφασης του υπουργού Υγείας, ενώ, υπενθυμίζεται, το μέτρο του νοσοκομειακού clawback έχει προκαλέσει οξείες αντιδράσεις από το σύνολο των φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά και από την επιτροπή φαρμάκων του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Όσον αφορά, πάντως, την πρόταση την οποία κατέθεσε δημοσίως πολύ πρόσφατα ο Θεόδωρος Τρύφων, δεν φαίνεται ιδιαιτέρως πιθανή η αποδοχή της από το κουαρτέτο και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας κρατά εντελώς κλειστά τα χαρτιά της, προκειμένου να μη λάβει τυχόν δημόσια απόρριψη της από το κουαρτέτο. Από την πλευρά του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), ο πρόεδρος του, Πασχάλης Αποστολίδης, υποστηρίζει μέσω της Ε μια ρύθμιση η οποία προϋποθέτει τη γενικευμένη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών.
Στάζουν φαρμάκι οι φαρμακοβιομήχανοι προκειμένου τα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας να προμηθεύονται τα αναγκαία για τη λειτουργία τους φάρμακα, ενώ θα μπορούσαν να εξαιρούνται της υποχρέωσης για clawback εκείνες οι φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες θα συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες, πρόταση η οποία συνάδει με την πάγια, αλλά ανεκπλήρωτη, ακόμα και σήμερα, σχετική απαίτηση των δανειστών.
Το μειονέκτημα της πρότασης είναι το γεγονός ότι αυτή δεν εξηγεί τι θα συμβαίνει με την τυχόν υπέρβαση του κλειστού ετήσιου προϋπολογισμού για τη δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια πρόταση η οποία ουδόλως εξαλείφει την αναγκαιότητα για επιβολή του clawback επί της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης… Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τελική υπουργική απόφαση για το νοσοκομειακό clawback δεν αναμένεται vα υπογραφεί και να εκδοθεί πριν από την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, ημέρα για την οποία έχει ορισθεί ραντεβού των εκπροσώπων του ΣΦΕΕ με τον Τζουζέπε Καρόνε, επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων του κουαρτέτου. Σε εκείνη τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας έχουν δεσμευθεί να παραδώσουν στον Τζουζέπε Καρόνε δικό τους σχέδιο υπουργικής απόφασης για το θέμα, με την υπόσχεση του τελευταίου αυτό το σχέδιο να γίνει αποδεκτό, στην περίπτωση κατά την οποία θα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αξιοπιστία, αυξημένη λειτουργικότητα και επαρκή συνεκτικότητα.
ΣΦΕΕ: Ικανοποίηση για τις τιμές των σκευασμάτων
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, την έντονη ικανοποίησή του εκφράζει, για πρώτη φορά στα χρονικά, με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, σχετικά με την τελική ανατιμολόγη οη των φαρμακευτικών σκευασμάτων, την οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση του ΣΦΕΕ αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: Η προσπάθεια εξισορρόπησης των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, εκτός από θεσμική απαίτηση, αποτελεί και υποχρέωση όλων μας απέναντι στους ασθενείς για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασής τους στις θεραπείες τους. Με αυτήν τη βασική θέση συμμετείχε ο ΣΦΕΕ στη διαδικασία ανατιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση του τελικού Δελτίου Τιμών από το Υπουργείο Υγείας, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά και τις επισημάνσεις των φορέων. Ο ΣΦΕΕ σημειώνει ότι έγινε ειλικρινής προσπάθεια συγκερασμού των απόψεων και επίλυσης των ζητημάτων, δίκαιων αιτημάτων, των εταιρειών μελών του, με αυξημένη διαφάνεια και αξιοκρατία, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με τα μέλη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και τον ΕΟΦ. Η διευθέτηση μιας σειράς θεμάτων κινείται ξεκάθαρα προς τη σωστή κατεύθυνση και προς όφελος των ασθενών μέσω μειώσεων τιμών που ενδεικτικά κυμαίνεται στο 2,9%. Ωστόσο, παραμένουν σε εκκρεμότητα ζητήματα και προβλήματα που οφείλονται σε χρόνιες στρεβλώσεις της διαδικασίας τιμολόγησης, η επίλυση των οποίων άμεσα, στην επόμενη δεδομένη ευκαιρία, θα συμβάλει ουσιωδώς στην ομαλότητα της πρόσβασης των ασθενών σε σημαντικά φάρμακα. Η αναπροσαρμογή του ΦΠΑ σε υψηλότερη κλάση για μια ομάδα φαρμάκων, έστω και αν είναι λιγότερα από όσα είχε εκτιμηθεί αρχικά, συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των ασθενών, αλλά και στην περαιτέρω επιβάρυνση της φαρμακοβιομηχανίας με αύξηση του clawback κατά το ποσό του αυξημένου ΦΠΑ (λόγω μείωσης της καθαρής δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης).
Ο ΣΦΕΕ, μετά την εφαρμογή ανέφικτων κλειστών προϋπολογισμών στη δαπάνη ΕΟΠΥΥ και νοσοκομείων, καλεί την Πολιτεία να δείξει έμπρακτα ότι κατανοεί τη συμβολή της φάρμακο , βιομηχανίας στην υγεία του Έλληνα πολίτη, εξαιρώντας τον ΦΠΑ από τον στόχο της φαρμακευτικής δαπάνης ή, έστω, εξαιρώντας τον ΦΠΑ από το clawback, αφού σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ποσά που έχουν ήδη αποδοθεί στο Δημόσιο .
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 09/01/2016