Δυνατότητα να σπάσουν οι προθεσμιακές καταθέσεις πολιτών και επιχειρήσεων για πρώτη φορά από την επιβολή των capital controls προβλέπει η νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τη χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Προϋπόθεση είναι τα κεφάλαια να δαπανηθούν για την αγορά ακινήτου ή για την κάλυψη εξόδων διαβίωσης του δικαιούχου με ανώτατο όριο τα 1.800 ευρώ τον μήνα. Μεταξύ των σημαντικών ρυθμίσεων είναι η δυνατότητα των καταθετών να μεταφέρουν κάθε μήνα έως και 500 ευρώ στο εξωτερικό μέσω τραπεζών. Παράλληλα, κάθε φυσικό πρόσωπο αποκτά τη δυνατότητα να εμβάζει έως και 500 ευρώ τον μήνα στο εξωτερικό μέσω των ΕΑΤΑ και των εταιρειών μεταφοράς κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, ως ένα πρώτο βήμα επιστροφής καταθέσεων από το εξωτερικό ερμηνεύεται η δυνατότητα που καθιερώνεται με τη συγκεκριμένη απόφαση να εξαιρείται των περιορισμών ανάληψης το 10% από τα χρήματα που θα φέρει κάποιος από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Με άλλη ρύθμιση χαλαρώνουν οι περιορισμοί για τη διευκόλυνση νέων φοιτητών και οπλιτών που σπουδάζουν ή υπηρετούν μακριά από την οικογένειά τους. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού ταμιευτ ηρίου ή όψεως για νέους που θο σπουδάσουν για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους. Επιτρέπεται επίσης οι νέοι φοιτητές να ενταχθούν ως συν δικαιούχοι σε υφιστάμενους λογαριασμούς. Παράλληλα, οπλίτες που από τις 25 Σεπτεμβρίου καλούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους μπορούν επίσης να ανοίγουν λογαριασμό, εφόσον δεν έχουν άλλον στο όνομά τους. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Στο μέτωπο των προθεσμιακών καταθέσεων, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση πρόωρη λήξη τους για την κάλυψη εξόδων διαβίωσης έως 1.800 ευρώ τον μήνα, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υφίστανται επαρκή χρήματα σε κάποιον λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου. Ακριβώς για τον λόγο αυτόν ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Επιτρέπεται επίσης το σπάσιμο προθεσμιακών καταθέσεων για την απόκτηση ακινήτου, κάτι που αναμένεται να βοηθήσει τους έστω και λίγους σήμερα υποψήφιους αγοραστές. Με άλλη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα, όταν συντρέχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή σοβαροί κοινωνικοί λόγοι (π.χ. πληρωμές στο εξωτερικό), να σηκώνει κάποιος έως 2.000 ευρώ τον μήνα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. 116.000 περίπου, τα αιτήμρτα για έγκριση εισαγωγών που είχαν υποβληθεί cms τράπεζεβ μέχρι Tis 10 Σεπτεμβρίου 13.000 περίπου, τα αιτήματα που είχαν εγκριθεί οχεδόν, η αξία των εγκριθέντων αιτημάτων για εισαγωγή τροφίμων και φαρμάκων , 6ια περίπου, η αξία των εγκριθέντων αιτημάτων 47% 79% η μείωση εισαγωγών τον Ιούλιο, έναντι του ίδιου μήνα πέρυσι η μείωση εισαγωγών τον Αύγουστο, έναντι του ίδιου μήνα πέρυσι.

ΤΑ ΝΕΑ 28/09/2015