Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει τους πολίτες ότι εντοπίστηκε αριθμός συσκευασιών του φαρμακευτικού προϊόντος Cialis 20 mg tab, οι οποίες είναι ψευδεπίγραφες και φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά: Στην εσωτερική συσκευασία (blister) αναγράφονται ως αριθμοί παρτίδας οι αριθμοί Α05673 &.Α05668, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από αυτούς της εξωτερικής συσκευασίας και οι οποίοι δεν έχουν δηλωθεί από το νόμιμο κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος. Η εξωτερική συσκευασία διαφέρει από τη γνήσια στο χρώμα, τις διαστάσεις και τα επιμέρους χαρακτηριστικά, ενώ η εσωτερική συσκευασία (blister) στην εμφάνιση και στις διαστάσεις, και το δισκίο στην εγχάρακτη ένδειξη. Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των εν λόγω συσκευασιών δεν ταυτοποιήθηκε η δραστική ουσία Tadalafil, σύμφωνα με την εγκεκριμένη σύνθεση του προϊόντος, αλλά η ουσία Sildenafil Citrate. Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους στον εφοδιασμό της ελληνικής αγοράς με φάρμακα αλλά και στους ασθενείς, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους προϊόν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να μην το διαθέσουν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ. Επισημαίνεται επίσης ότι η αγορά φαρμάκων, και γενικότερα προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές, αλλιώς διακυβεύεται σοβαρά η δημόσια υγεία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/05/2016