Παρά τα σημαντικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν στον κλάδο και τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην αγορά και φυσικά οι ασθενείς μείνουν ακάλυπτοι, η πολιτική ηγεσία δεν δέχεται μέχρι σήμερα να συνομιλήσει με τις εταιρείες. Μάλιστα, στην πρόσφατη ομιλία του, για την κοπή της πίτας του ΣΦΕΕ, ο πρόεδρος του συνδέσμου εξέφρασε την ελπίδα ότι έστω και τώρα η Πολιτεία θα “στρίψει το τιμόνι” και θα δώσει επιτέλους προτεραιότητα στις αυτονόητες αλλαγές για ένα πραγματικά βιώσιμο και δίκαιο σύστημα υγείας, το οποίο δεν θα βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο ΣΦΕΕ έχει απευθύνει ένα Στρατηγικό Σχέδιο, για τη συνεργασία πολιτείας και φορέων, για την αντικατάσταση του μηχανισμού του clawback και την απλοποίηση του συστήματος rebate.
Τα πεδία δράσης, κατά τους επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας είναι πέντε.
Το πρώτο πεδίο αφορά τα μέτρα που θα επιλέγουν να εφαρμοστούν άμεσα και θα εξοικονομήσουν πόρους, όπως η σύσταση και ενεργοποίηση της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης σε μηνιαία βάση.
Το δεύτερο πεδίο περιλαμβάνει μέτρα μεσοπρόθεσμης εφαρμογής και συγκεκριμένα την προοπτική ανίχνευσης νέων τεχνολογιών.
Το τρίτο περιγράφει και άλλους δρόμους που μπορούν να οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων, όπως αξιοποίηση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ, Stock Management στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κ.ά.
Το 4ο σημείο του σχεδίου αφορά την απλοποίηση του συστήματος rebate, με την ενσωμάτωση των οριζόντιων rebate σε ένα αναλογικό rebate όγκου, ενώ το τελευταίο σημείο αφορά την εφαρμογή του νόμου για τακτική αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 01/02/2016