Στις σημαντικές προοπτικές του φαρμακευτικού κλάδου αλλά και στα κύρια προβλήματα, με βασικότερο τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα ξεπεράσουν φέτος τα 800 εκατ. ευ ρώ σε rebate και clawback, αναφέρθηκαν χθες σι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας σε δείπνο εργασίας του ΣΦΕΕ, με θέμα Το φάρμακο: για ένα βιώσιμο σύστημα δημόσιας υγείας, για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικσνομίας . Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης υπογράμμισε τις τεράστιες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε όλα τα επίπεδα, τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και του ΑΕΠ, την αύξηση της ανεργίας και την εμφάνιση όλο και περισσότερων ασθενειών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις τεράστιες επιπτώσεις των φοροεισπρακτικών μέτρων που έχει επιβάλλει η Πολιτεία, με αποτέλεσμα ένα στα τέσσερα φάρμακα να είναι δωρεάν προσφερόμενο από τη φαρμακοβιομηχανία. Την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία του κλάδου του φαρμάκου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε στην ομιλία του ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Παναγουλιας, ο οποίος με παραδείγματα ανάδειξε τη θετική επίδραση των κλινικών μελετών σε χώρες όπως το Βέλγιο και n Ισπανία, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο ΣΦΕΕ υπολογίζει στα επόμενα τρία χρόνια, με την ύπαρξη κατάλληλων προϋποθέσεων, όπως είναι ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον ανάπτυξης και με τη θεσμική συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και κυβέρνησης οι επενδύσεις στις κλινικές μελέτες μπορούν να τριπλασιαστούν, αποφέροντας 240 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος, από 80 που είναι σήμερα Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του κλάδου του φαρμάκου στην εθνική οικονομία, ενώ σημείωσε ότι στόχος της Πολιτείας είναι ο εξορθολογισμός του μηχανισμού του rebate, θέλουμε ένα σύστημα απλό, δίκαιο και σταθερό, που θα εφαρμόζεται με διαφάνεια και θα εξασφαλίζει προβλεψιμότητα για τις εταιρείες του Κλάδου.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 19/03/2016