Η Ελλάδα προσελκύει 80 εκατ. ευρω, η Κύπρος 85 εκατ. και η Ισπανία 1 δισ. Να κινηθεί ώστε να αρθούν τα προσκόμματα που καθηλώνουν τις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και να μιμηθούμε το παράδειγμα της Ισπανίας, κάλεσε από το βήμα συνεδρίου για το νοσοκομειακό φάρμακο την Πολιτεία ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης. Η χώρα μας προσελκύει μόλις 80 εκατ. ευρώ ετησίως σε επενδύσεις κλινικών μελετών, τη στιγμή που n Κύπρος προσελκύει 85 εκατ. ευρώ και π Ισπανία 1 δισ. ευρώ. Μάλιστα ο κ. Javier Urzay, επικεφαλής της Farmaindustria Espana (των εκπροσώπων της ισπανικής φαρμακοβιομηχανίας), ο οποίος επίσης μίλησε στο συνέδριο, ανέφερε ότι οι διαδικασίες για τις κλινικές μελέτες στην Ισπανία, η οποία έχει κάνει τεράστια βήματα στον τομέα, έχουν απλοποιηθεί. Ετησίως διεξάγονται περίπου 200 κλινικές μελέτες στην Ισπανία, και όπως είπε o Javier Urzay έχει δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων και διεξάγεται ένας ομαλός διάλογος, με αποτέλεσμα η χώρα να προχωράει με γρήγορους ρυθμούς στον τομέα των κλινικών μελετών και να είναι πλέον ανταγωνιστική. Περιγράφοντας το ελληνικό περιβάλλον, ο κ. Αποστολίδης άφησε αιχμές για έλλειψη διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων και μίλησε για δυσλειτουργία του συστήματος που απομακρύνει τις επενδύσεις. Μία κλινική μελέτη αποδίδει στην ελληνική οικονομία 250.000 ευρώ ως άμεση επένδυση, ενώ η συνολική επίπτωση στην οικονομία ανέρχεται στα 500.000 ευρώ, είπε. Ο Javier Urzay αναφέρθηκε, επίσης, στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ισπανία τα 4 τελευταία χρονιά, με αποτέλεσμα, όπως είπε, σι καθυστερήσεις στις πληρωμές των προμηθευτών να έχουν μειωθεί αισθητά και από 500 ημέρες έπεσαν στις 143, τη στιγμή που στην Ελλάδη παραμένουν σταθερά στις 320 ημέρες.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  24/02/2016