Έντονη κριτική για το ενοποιημένο rebate όγκου
Την έντονη δυσαρέσκεια των φαρμακευτικών εταιρειών για τα νέα οριζόντια μέτρα που ανακοίνωσε τo υπουργείο Υγείας (ειδικά για ιο ενοποιημένο rebate όγκου με επιπλέον επιβάρυνση 25% για τα νέα on patent φάρμακα) εκφράζει σε ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Φαρμακευπκών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).
Τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν διαρθρωιικές αλλαγές, αλλά καθαρά βαριά φοροεισπρακτικά μέτρα, τα οποία δεν εξασφαλίζουν τη μείωση του clawback κατά 30%, που είναι και μνημονιακή υποχρέωση επισημαίνεται. Όπως υποστηρίζουν οι φαρμακευτικές, τα μέτρα αυιά θέτουν περιορισμούς στην είσοδο των νέων καινοτόμων φαρμάκων ή και την καθιστούν απαγορευτική, γεγονός που θα έχει άμεσες και δυσμενέστατες επιπτώσεις στους Έλληνες ασθενείς. Επιπλέον, πλήττουν την υγιή επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να εξασφαλίζουν στέρεα δημοσιονομικά οφέλη.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 05/05/2017