Έκκληση σε Γερμανούς επιχειρηματίες να επενδύσουν σε παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, όπως η ενέργεια, τα logistics, ο ορυκτός πλούτος, η πληροφορική, η αγρο διατροφή, τα φάρμακα και η υγεία, απηύθυνε ο ΣΕΒ κατά τη συνάντηση δικτύωσης που διοργανώθηκε χθες το πρωί στα γρα φεία του Συνδέσμου, στο πλαίσιο της επίσκεψης του αντι καγκελάριου στην Αθήνα. Στην εκδήλωση πήραν μέρος όλοι (40) οι εκπρόσωποι μεγάλων ομίλων που συνοδεύουν τον κ. Γκάμπριελ, όπως και αρκετά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων. Καλωσορίζοντας τους σημμετέχοντες, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος, τόνισε ότι οι δύο χώρες έχουν ισχυρή επιχειρηματική συνεργασία και οικονομικούς δεσμούς. Ο ίδιος παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Γερμανία παραμένει ένας από τους κυριότερους εμ πορικοός εταίρους της Ελλάδας τόσο ως προς τις εξαγωγές όσο και ως προς τις εισαγωγές. Ενδεικτικά, όπως σημείωσε ο κ. Μπίτσιης, το 2015 οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία κατέγραψαν αύξηση 6% σε σχέση με το 2014, φτάνοντας το l S δια. ευρώ. Από την άλλη, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές σημείωσαν ελαφρά μείωση της τάξεως του 3%, φτάνοντας τα 4,7 δισ. ευρώ. αυτό δεν επηρέασε τον όγκο του διμερούς εμπορίου, σ οποίος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2014. Ακολούθησε σηζήτη ση για κλάδους διμερούς εν διαφέροντης και στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων είχαν τη δυνατότητα για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους εκπροσώπους των 40 γερμανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον κ. Γκάμπριελ. Η συνάντηση, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αποτέλεσε μια ακόμα διε θνή δράση ώστε να καταστεί η Ελλάδα επενδυτικός προορισμός και να διευρυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Εκτός των ελληνικών επιχειρήσεων, παρόντες ήταν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ ETE), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL).

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 01/07/2016