Η ελληνική βιομηχανία, και ειδικότερα η μεταποίηση, αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζει το εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την ελληνική οικονομία που δημοσιεύθηκε χθες. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες, με εξαίρεση τον τουρισμό, εξακολουθούν να συρρικνώνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒ. Δεδομένου ωστόσο ότι n βιομηχανία είναι σχετικά μικρή ως μέγεθος στην ελληνική οικονομία, n οποία κυριαρχείται από τον κλάδο των υπηρεσιών, η ανάκαμψή της δεν επαρκεί για να οδηγήσει τη χώρα σε δυναμική ανοδική πορεία. Στο δελτίο του ΣΕΒ σημειώνεται ότι οι μόνες υπηρεσίες που γνωρίζουν επενδυτική άνθηση είναι οι επισκευές συσκευών ατομικής ή οικιακής χρήσης (καθώς οι καταναλωτές καταφεύγουν λόγω κρίσης στις επισκευές αντί της αγοράς νέων συσκευών), οι δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (στεγνοκαθαρι στήρια, κομμωτήρια, γυμναστήρια, είδη αισθητικής κ.λπ.) και οι δραστηριότητες οργανώσεων (επιχειρηματικών, επαγγελματικών κ.λπ.). Το δελτίο επισημαίνει ότι οι συνολικές επενδύσεις στους κλάδους αυτούς των υπηρεσιών είναι σχεδόν ίδιες με τις επενδύ σεις στη μεταποίηση, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (1,2 1,3 δισ.), κάτι το οποίο, κατά την άπο ψή των συγγραφέων, αποκαλύπτει το στρεβλό αναπτυξιακό ελληνικό πρότυπο. Ενα πρότυπο το οποίο κατευθύνει επενδυτικά κεφάλαια σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες. Σύμφωνα με την ανάλυση του δελτίου του ΣΕΒ, του οποίου επικεφαλής οικονομολόγος είναι ο Μικόλης Μασουράκης, υπάρχουν σήμερα καλές προοπτικές για ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1,5% το 2017 και το 2,5% το 2018. Αυτά ισχύουν βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει πολιτική αστάθεια και δημοσιονομικός εκτροχιασμός λόγω παροχών, εάν γίνουν πρόωρες εκλογές. Ο ΣΕΒ μιλάει στο δελτίο του για ανάκαμψη μετ’εμποδίων που ξεκίνησε σταδιακά από το 2014 και φαίνεται να εισέρχεται σύμερα σε φάση ομαλοποίησης. Η παραγωγή σε σειρά από κλάδους (ηλεκτρισμός, πετρελαιοειδή, βασικά μέταλλα, φάρμακα, πλαστικά) έχει ανοδική πορεία, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται ανάκαμψη της ιδιωτικής επενδυτικής δραστηριότητας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 07/07/2017