2015 Ο κλάδος κατέγροψε αυξημένο τζίρο 3,42 δισ. από 3,2 δισ. το 2014 Με άνοδο 7% ο όγκος πωλήσεων

Η αγορά φαρμάκου επουλώνει τις πληγές της από την κρίση

Σε επίπεδα υψηλότερα και από το 2010 επέστρεψε από πλευράς διακινουμένων όγκων η αγορά φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων πέρυσι, καταγράφοντας συνολικό τζίρο 3,42 δισ. ευρώ έναντι 3,2 δια ευρώ το 2014. Η πορεία αυτή από τη μια μεριά αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα π πολυφαρμακία καλά κρατεί, παρά τα όποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση και από την άλλη ότι τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες ανάσαναν σε έναν βαθμό πέρυσι έπειτα από μια 5ετία συνεχών υποχωρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, συμφωνά με την IMS Health ο όγκος των διακινούμενων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων πέρυσι σημείωσε άνοδο της τάξης του 7% σε σχέση με το 2014, γεγονός το οποίο μεταφράζεται και ως αύξηση της αγοράς κατά l,l% σε σχέση με το 2010, μία χρονιά δηλαδή που ακόμη η κρίση δεν την είχε επηρεάσει τόσο έντονα τα φαρμακεία όσο στα χρόνια που ακολούθησαν.

Επίσης και από πλευράς αξίας (δηλαδή στοιχεία πωλήσεων στα φαρμακεία σε χονδρικές τιμές), η άνοδος ήταν της τάξης του 7% το 2015 σε σχέση με το 2014, όμως σε σχέση με το 20 l 0 συνολικά, η αξία της αγοράς φορμακείου έχει υποχωρήσει κατά 23,4%. Η πτώση αυτή οφείλεται στη δραματική υποχώρηση των τιμών των φορμάκων.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, η είσοδος νέων φορμάκων από τα τέλη του 20l4 και ύστερα φαίνεται να συντέλεσε στην ανοδική περσινή πορεία, n οποία βέβαια να σημειωθεί ότι δεν σημαίνει αντίστοιχα και αύξηση μεγεθών για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Κι αυτό διότι ειδικά νια τους πρωταγωνιστές του κλάδου ο βασικός πελάτης, που είναι το ελληνικό Δημόσιο, που ακόμη κι αν καταναλώσει περισσότερα φάρμακα, έχει έναν πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό γι’ αυτά κι έτσι ακόμη και αν οι εταιρείες τιμολογήσουν επιπλέον προιόντα, αυτό δεν σημαίνει πως θα τα πληρωθούν λόγω της εφαρμογής των μέτρων rebate και claw back

Οπως φαινεται από τα στοιχεία της IMS Health, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία αποτελούν το περίπου 74% της αγοράς φαρμακείου, σημείωσαν πέρυσι άνοδο κατά 4,8%, με την αξία αυτών να φτάνει στα 2.533 εκατ. ευρώ έναντι 2.417 εκατ ευρώ. Επίσης την ίδια περίοδο τα φάρμακα με κουπόνι αποζημίωσης, που ανήκουν όμως στην αρνητική λίστα και δεν αποζημιώνονται, έφτασαν στα 172 εκατ. ευρώ έναντι 157 εκατ. ευρώ (λόγω διεύρυνσης και της αρνητικής λίστας). Παράλληλα, τα ΜΗΣΥΦΑ σημείωσαν επίσης αυξημένες πωλησεις στα 241 εκατ. ευρώ έναντι 210 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλησεων στα 475 εκατ. ευρώ από 418 εκατ. ευρώ. Από πλευράς πωλησεων με βάση τον όγκο, συνολικά στην αγσρα φορμακειων πέρυσι διακινήθηκαν 485,3 εκατ. τεμάχια, τα οποία ήταν όπως σημειώσαμε σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα 453,6 εκατ. τεμάχια του 2014. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην πορεία των συνταγογρα φούμενων φορμάκων n οποία σε απόλυτα μεγέθη κινήθηκε ανοδικά και μάλιστα σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο, ήτοι αύξηση κατά 12,5 εκατ. τεμάχια. Ομως εντυπωσιακή θα έλεγε κανείς ότι ήταν και η άνοδος στις κατηγορίες των μο φαρμακευτικών σκευασμάτων που διακινούνται από τα φορμακεία, δηλαδή τα ουμπλη ρώματα διατροφής και φυτικά, τα καλλυντικά, οι ουσκευές και n κλινική διατροφή παιδικά γάλατα, που κάλυψαν το 14,5% των ουνο λικών πωλησεων (σε όγκο). Στη ουγκεκριμένη κατηγορία διακινήθηκαν 70,3 εκατ. τεμάχια έναντι 61,6 εκατ. τεμάχια το 2014. Την ίδια στιγμή τα ΜΗΣΥΦΑ με κουπόνι αυξήθηκαν στα 73,7 εκατ. τεμάχια από 67,9 εκατομμύρια και τα ΜΗΣΥΦΑ χωρίς κουπόνι στα 32,7 εκατομμύρια από 28 εκατομμύρια. Επιχειρώντας τώρα ένα γενικό απολογισμό από το 2010 έως το 2015, από τα στοιχεία της IMS Health συμπεραίνεται ότι από πλευρας όγκου, το μερίδιο αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ (με ή χωρίς κουπόνι) κατέχει σήμερα μερίδιο 21,9%, το μεγαλύτερο ποσοστό που είχαν ποτέ στο διάστημα αυτό, έναντι 18,5% το 2010. Αντίστοιχα από πλευρας τζίρου το με ρίδιό τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2010 και από 6,3% έχει φτάσει πλέον στο 12,1%. Βέβαια, π συνολική αγορά έχει υποχωρήσει από τα 4.465 εκατ. ευρώ στα 3.420 εκατ. ευρώ, αλλά τα ΜΗΣΥΦΑ έχουν αυξηθεί σε αξία κατά 45,8% στα 413 εκατ. ευρώ από 283 εκατ. ευρώ, ενώ σε όγκο η αύξηση είναι της ίαξης του 20%.

Φρένο στις παράνομες τιμολογήσεις

Να περιορίσει τις παράνομες τιμολογήσεις των παροχών προς τον ΕΟΠΥΎ και παράλληλα να δώσει μία λύση όσον αφορά το ανείσπρακτο clawback και rebate, αλλά και των οφειλών του απέναντι στους ιδιώτες, επιχειρεί με τροπολογία στο σχέδιο νόμου Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις το υπ. Υγείας. Ειδικότερα ο ΕΟΙΊΥΥΘα εφαρμόζει ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παραβατική συμπεριφορα εκ μέρους των παροχών του. Εισάγεται δε για πρώτη φόρα η δυνατότητα εκτέλεσης δειγματοληπτικού ελέγχου. Η δειγματοληψία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να άφορα ποσοστό μικροτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παροχου και κατ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Επίσης με διάταξη αποφασίζεται ότι το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζει αι με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ στον πάρο χο, εντός του ίδιου ή και του προ ηγούμενου ή και των επόμενων ετών. Αυτό γίνεται προκειμένου να μπορέσει ο ΕΟΠΥΥ να ει σηράξει και να συμψηφίσει ανεί σπρακτα ποσά από rebate και clawback παλαιότερων ετών. Ακόμη γίνεται διευθέτηση μιας εκκρεμότητας η οποία αφορούσε μία έκτακτη χορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ 24 εκατ. ευρώ κατά το 2014. Συγκεκριμένα, το ποσό των 24 εκατ. που χορηγήθηκε με τότε απόφαση του αν. υπουργού Οικονομικών και περιλαμβάνεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προ ϋπολογισμοϋ έτους 2016, διατίθεται, κατά παρέκκλιση των ορίων δαπανών του φορέα για το τρέχον οικονομικό έτος. Ετσι θα δοθούν 12 εκατ. στα διαγνωστικά κέντρα 6 εκατ. στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές και 6 εκατ. ως αμοιβές για φυσικοθεραπευτές.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 16/02/2016