Την πενταετή συνεργασία τους παγκόσμια , ανακοίνωσαν η Sanofi και η DiCE Molecules, μια νεοϊδρυθείσα, ιδιωτική εταιρεία η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες vεας γενιάς για την ανακάλυψη μικρών μορίων. Στόχος της συνεργασίας η ανακάλυψη δυνητικών θεραπευτικών λύσεων για oos και 12 στόχους που περιλαμβάνουν όλες τις Θεραπευτικές κατηγορίες στρατηγικού ενδιαφέροντος της Sanofi. Η συνεργασία βασίζεται στη μοναδική τεχνολογική πλατφόρμα ins DiCE, η οποία αξιοποιεί την κατευθυνόμενη εξέλιξη, ώστε να επιλέξει και να βελτιστοποιήσει us χαμηλού μοριακού pous ενώσει ενάντια σε οποιοδήποτε στόχο. Οι δυνατότητες της πλατφόρμας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα anoKG iKonoinons των περιοχών αλληλεπίδρασης μεταξύ πρωτεϊνών που δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη δια του στόματος θεραπειών. Μια κοινή συντονιστική επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπρόσωπους της Sanofi και της DiCE θα επιβλέπει την πρωτοβουλία. Στο παρελθόν, η στόχευση σε περιοχές αλληλεπίδρασης μεταξύ πρωτεϊνών με μικρά μόρια δεν θεωρούνταν δυνατή, πόσο μάλλον για την ανάπτυξη βιοδιαθέσιμων φαρμάκων (bioavailable drugs) κατάλληλων για δια του στόματος πρόσληψη , ανέφερε ο Kevin Judice, President and Chief Executive Officer ins DiCE. H πλατφόρμα μας έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να ξεπερνά αυτές τις  loropiK s προκλήσεις, κι αυτή η συνεργασία με τη Sanofi ενισχύει τη δυναμική της τεχνολογίας μας. Το αυτοχρηματοδοτούμενο επιχειρηματικό μοντέλο ins DiCE και η συγκεκριμένη συνεργασία θα μα$ επιτρέψει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην εξέλιξη των προγραμμάτων ανάπτυξης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας

Health Daily 30/03/2016