Μεταξύ των 25 προτάσεων που ανακοινώθηκαν από τη ΝΔ μετό το τέλος του 10ου συνεδρίου, περιλαμβάνεται η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους. Αφορά ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως εκείνοι που αντιμετωπίζουν κινητικό προβλήματα και οι κάτοικοι των απομακρυαμένων περιοχών. Η πρόταση έχει βάση, δεδομένης της ταλαιπωρίας που υφίστανται σήμερα οι πάσχοντες. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους, καθώς τα νοσοκομεία δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους να τα προμηθευτούν.

ΕΘΝΟΣ 27/04/2016