Μερική απελευθέρωση των προσλήψεων σε οργανισμούς ανταποδοτικού χαρακτήρα που πετυχαίνουν κερδοφορία, εξετάζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατοχυρώνοντας τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και την εργασία λάστιχο στις υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Σχέδιο για μερική απελευθέρωση των προσλήψεων στο Δημόσιο επεξεργάζεται το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μια πολιτική που εάν υλοποιηθεί θα στοχεύσει τόσο στην ποσοτική όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού συγκεκριμένων οργανισμών.

Οι σκέψεις που συζητούνται στο επιτελείο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Χρ. Βερναρδάκη, αφορούν δημόσιους οργανισμούς ανταποδοτικού χαρακτήρα με ίδια έσοδα.

Κάθε ένας οργανισμός, βάσει του σχεδιασμού, θα επανακτά την ανεξαρτησία να προβαίνει σε προσλήψεις, με συγκεκριμένο περιορισμό: ο συνολικός προϋπολογισμός των προσλήψεων που θα προγραμματίζει δεν θα ξεπερνά ένα ποσοστό πλαφόν επί των κερδών του (π.χ. ένα 10%), που θα έχει συμφωνηθεί με το υπουργείο.

Όποιες προσλήψεις δρομολογηθούν θα έχουν στοχευμένο χαρακτήρα, ώστε να καλύψουν κρίσιμα κενά.

Προφανώς και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθεί προσωπικό με αυξημένα προσόντα και επιστημονική εξειδίκευση. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο. Υπάρχει το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αφορά έως και την ικανοποίηση χαμηλότερων αναγκών στελέχωσης, ίσως και εποχικού χαρακτήρα θα ποικίλλουν επομένως οι εργασιακές σχέσεις στις συγκεκριμένες προσλήψεις.

Παραδείγματα

Ως παραδείγματα οργανισμών όπου είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ο σχεδιασμός μπορούν να αναφερθούν οι πρώην ΔΕΚΟ ή ο Ελληνικός Οργανισμών Φαρμάκων (ΕΟΦ). Μια πλήρης λίστα κρατικών φορέων όπου υπάρχει η δυνατότητα απελευθέρωσης προσλήψεων προϋποθέτει τον σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας επί των ισολογισμών τους, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει η οικονομική ικανότητα απόκτησης επιπλέον προσωπικού.

Πρόκειται για μια χρονοβόρα εργασία που θα κληθεί να ολοκληρώσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Στόχος είναι η εφαρμογή της πολιτικής αυτής να συμπεριληφθεί στον επόμενο κρατικό προϋπολογισμό και οι προσλήψεις να ξεκινήσουν το 2017.

Αναφορικά με το πώς θα αντιδράσουν οι δανειστές σε ενδεχόμενη συζήτηση για τον παραπάνω σχεδιασμό: Και αυτοί έχουν αναγνωρίσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης στο ελληνικό Δημόσιο , σχολιάζουν στην Εφ.Συν. κύκλοι του υπουργείου. Ζητούμενο, βέβαια, παραμένει η επαρκής στελέχωση της δημόσιας διοίκησης, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και άρση των υφιστάμενων περιορισμών στις προσλήψεις, σε κρίσιμες υπηρεσίες, που δεν απαιτούν όμως εξειδικευμένο προσωπικό.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 02/11/2015