Στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου προσέφυγε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος που συνεχίζει m μάχη κατά του νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων. Στη σχετική αναφορά που συνέταξαν με τη συνεργασία του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή, οι Ελληνες φαρμακοποιοί αιτούνται τη ρητή καταδίκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι, όπως αναφέρουν, με έμμεσο τρόπο, κατά παράβαση του θεσμικού της ρόλου, επέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση της υιοθέτηση νόμου που παραβιάζει το πνεύμα και το γράμμα κοινοτικών οδηγιών καθώς και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπέρ της ιδιοκτησίας φαρμακείων αποκλειστικά από φαρμακοποιούς. Στο πλαίσιο αυτό καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την κατάργηση της πρόσφατης υπουργικής απόφασης που ορίζει ότι ιδιώτης μη φαρμακοποιός μπορεί να έχει πλειοψηφικό μετοχικό κεφάλαιο σε φαρμακείο.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19/11/2015