Ερώτηση στη Βουλή για τη διασφάλιση της πρόσβασης ασθενών με σπάνιες παθήσεις στα αναγκαία ορφανά φάρμακα για τη διασφάλιση της πρόσβασης ασθενών με σπάνιες παθήσεις στα λεγόμενα ορφανά φάρμακα κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό η ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Μάρκου.
Όπως αναφέρει στο κείμενο της ερώτησης της η βουλευτής, η επανειλημμένη λήψη μέτρων για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδίως το clawback και το rebate, έχει επιβαρύνει σε τέτοιο σημείο τις τιμές των ορφανών φαρμάκων που κινδυνεύει να καταστήσει οικονομικά μη συμφέρουσα τη διατήρηση τους στην ελληνική αγορά αλλά και την εισαγωγή στο μέλλον. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη ημερίδα από την Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών η Αλληλεγγύη και την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών στην Ελλάδα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα της Ευρώπης, ενώ τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για το 2015 δείχνουν ότι η σχετική δαπάνη είναι πολύ περιορισμένη. Το οικονομικό όφελος που μπορεί να προέλθει από τη μείωση τους κόστους για τα συγκεκριμένα φάρμακα είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των ασθενών από τη μη λήψη των φαρμάκων, επισημαίνει η βουλευτής και ρωτά τον υπουργό Υγείας, εάν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο ειδικών ρυθμίσεων όσον αφορά το rebate και το clawback για τα ορφανά φάρμακα, καθώς και άλλες ενέργειες και δράσεις, σε συνεργασία και με τις φαρμακοβιομηχανίες, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες παθήσεις στην απαραίτητη και πολλές φορές μοναδική φαρμακευτική αγωγή… . Το πλήρες κείμενο της ερώτησης: Η ιδιαιτερότητα των λεγόμενων ορφανών φαρμάκων συνίσταται στο γεγονός ότι αφορούν σπάνιες παθήσεις και περιορισμένο κύκλο ασθενών (5 ασθενείς ανά 10.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Ως επί το πλείστον, τα ορφανά φάρμακα είναι η μοναδική διαθέσιμη θεραπευτική λύση και δεν υποκαθίστανται. Γα το λόγο αυτό, άλλωστε, η EE και άλλες χώρες έχουν νομοθετήσει συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα ώστε να ευνοείται η παραγωγή και η διάθεση τέτοιων φαρμάκων από τις φαρμακοβιομηχανίες Στην Ελλάδα, όμως, η επανειλημμένη λήψη μέτρων για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδίως το clawback και το rebate, έχει επιβαρύνει σε τέτοιο σημείο τις τιμές των ορφανών φαρμάκων που κινδυνεύει να καταστήσει οικονομικά μη συμφέρουσα τη διατήρηση τους στην ελληνική αγορά αλλά και την εισαγωγή στο μέλλον, αποκλείοντας τους ασθενείς από την πρό σβαση σε αυτά. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη ημερίδα από την Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών η Αλληλεγγύη και την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, η αποζημίωση των ορφανών φαρμάκων στην Ελλάδα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη, και τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για το 2015 υποδεικνύουν πολύ περιορισμένες δαπάνες. Δεδομένου ότι το οικονομικό όφελος που μπορεί να προέλθει από τη μείωση τους κόστους για τα συγκεκριμένα φάρμακα είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των ασθενών από τη μη λήψη των φαρμάκων, Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε: 1) Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο ειδικών ρυθμίσεων όσον αφορά το rebate και το clawback για τα ορφανά φάρμακα που είναι απαραίτητα σε ασθενείς με σπάνιες παθήσεις 2) Ποιές άλλες ενέργειες και δράσεις έχετε εξετάσει, σε συνεργασία και με τις φαρμακοβιομηχανίες ώστε να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες παθήσεις στην απαραίτητη και πολλές φορές μοναδική φαρμακευτική αγωγή
Η ερωτώσα βουλευτής Κατερίνα Μάρκου Β’Θεσσαλονίκης

DAILY PHARMANEWS 03/07/2017