Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ να κάνουν χρήση της προκαταβολής, ώστε να διευκολύνονται από πλευράς ρευστότητας. Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό, ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Αυτό αποκαλύπτει, με συνέντευξή του στην Αγορά , ο υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης, επισημαίνοντας ότι οι προσκλήσεις των τεσσάρων δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας πρόκειται να εκδοθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Eχετε προχωρήσει από τα μέσα Οκτωβρίου στην προδημοσίευση προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Πότε προβλέπετε να γίνει η προκήρυξη των δράσεων

Οι προδημοσιεύσεις είναι μια καινοτομία, η οποία μας επέτρεψε να ανοίξουμε δίαυλο επικοινωνίας με τους δυνητικούς δικαιούχους. Αξιοποιήσαμε όλες τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις, έτσι ώστε οι τελικές προκηρύξεις να ενσωματώνουν στον μέγιστο βαθμό τις ανάγκες ενίσχυσης των άμεσα ενδιαφερομένων και να διευρύνουν τη δυνατότητα συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελούμενων. Είμαστε πλέον σε θέση να ανακοινώσουμε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες πρόκειται να εκδοθούν οι προσκλήσεις των τεσσάρων δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Σημαντική προτεραιότητα για εμάς αποτελεί η απλοποίηση των διαδικασιών. Σε αυτή τη λογική δεν θα απαιτείται η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών, παρά μόνον αφότου εγκριθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Επιπλέον, μεριμνούμε ώστε να υπάρχουν διευκολύνσεις στη ρευστότητα. Δημιουργείται μηχανισμός ώστε να γίνεται χρήση της προκαταβολής από τις επιχειρήσεις, χωρίς να χρειάζεται εγγυητική επιστολή, όπως στο παρελθόν. Τα λεφτά της προκαταβολής, ύψους 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό, ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά, αλλά μόνο για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες και κατηγορίες θα αφορούν οι νέες αυτές δράσεις; Τι προετοιμάζετε για την κοινωνική οικονομία;

Σκοπός των τεσσάρων νέων δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, είναι η ενίσχυση νέων επιχειρήσεων στους τομείς του αγροτοδιατροφικού τομέα, της υγείας φαρμάκων, των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, των logistics, της ενέργειας, των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της βιομηχανίας υλικών κατασκευών, του περιβάλλοντος και του τουρισμού. Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε υφιστάμενες και νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους. Στόχος είναι η ενίσχυση των παραγωγικών στρωμάτων της κοινωνίας που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας. Στις παραπάνω προσκλήσεις δίνεται η δυνατότητα και στις κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν προτάσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί το πρώτο δείγμα της πρόθεσης της κυβέρνησης να συμπεριληφθούν επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας οριζόντια σε όλα τα προγράμματα. Η κοινωνική οικονομία αντιμετωπίζεται πλέον ισότιμα με όλες τις άλλες μορφές επιχειρηματικότητας. Επίσης, το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, ετοιμάζουμε την έκδοση προσκλήσεων, προϋπολογισμού 57 εκατ. ευρώ, για να ενισχύσουμε την ίδρυση συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης κοινωνικών εγχειρημάτων σε κάθε Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, προϋπολογισμού 79 εκατ. ευρώ.

Ανακοινώσατε την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων της περιόδου 2007 2013. Τι ποσά διοχετεύθηκαν στην οικονομία

Η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων και η πρωτιά που κατακτήσαμε στην Ε.Ε. των 28 δεν ήταν κάτι αυτονόητο, ήταν αποτέλεσμα εντατικής δουλειάς και σκληρής διαπραγμάτευσης. Η αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συμμετοχής από 95% σε 100% δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση μείωση της συνολικής επένδυσης στην οικονομία, αφού δεν μειώθηκαν ο αριθμός και ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων από τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν, αλλά αξιοποιήθηκε η δυνατότητα για ταχύτερη απορρόφηση της κοινοτικής συνδρομής. Στην πραγματική οικονομία διατέθηκαν μέσα στο 2015 πόροι ύψους 6,4 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με πλήρη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επομένως, στην πραγματική οικονομία διοχετεύθηκε στο ακέραιο το ύψος της επένδυσης που είχε προϋπολογιστεί. Να υπενθυμίσω ότι λοιδορηθήκαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν στις προγραμματικές δηλώσεις του Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ο στόχος μας για διάθεση ποσού 4,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2015, στόχο τον οποίο υπερκαλύψαμε κατά 500 εκατ. ευρώ.

θεωρείτε ότι η νέα περίοδος θα μπορέσει να εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα Ποιος είναι ο στόχος απορρόφησης για εφέτος

Μιλώντας για το νέο ΕΣΠΑ, πετύχαμε τον διπλασιασμό της προκαταβολής και καταθέσαμε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Είμαστε, λοιπόν, η μόνη χώρα που μπόρεσε και υπέβαλε ήδη αιτήματα πληρωμής για τα προγράμματα 2014 2020. Ασφαλώς και δεν εφησυχάζουμε. Για το 2016, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να διαθέσει πόρους συνολικού ύψους 6,75 δισ. ευρώ, από τους οποίους τα 6 δισ. ευρώ αφορούν στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και τα υπόλοιπα στο εθνικό.

ΑΓΟΡΑ 16/01/2016