Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas δηλώνει πως θα συνεχίσει να προασπίζεται την αξία της καινοτομίας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του PhRMA Innovation Forum, το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των μελών του, εξέλεξε εκ νέου ως Πρόεδρο τον κ. JimSage, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer Hellas.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

JimSage, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της PfizerHellas
Πασχάλη Αποστολίδη, Γενικό Διευθυντή AbbVie Pharmaceuticals
Σπύρο Φιλιώτη, Γενικό Διευθυντή Pharmaserve-Lilly
κα. Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο AstraZeneca
Κωνσταντίνο Κοφινά, Γενικό Διευθυντή Merck
Matti Arvela, Γενικό Διευθυντή Amgen Hellas Pharmaceuticals
Χρήστο Δάκα, Γενικό Διευθυντή Shire Hellas
Το PhRMA Innovation Forum, αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και βιοτεχνολογίας, οι οποίες επικεντρώνονται στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την κυκλοφορία καινοτόμων φαρμάκων που σώζουν ζωές. Τα μέλη του οδηγούν την έρευνα σε αναζήτηση νέων θεραπειών για ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, βοηθώντας τους ασθενείς να ζουν περισσότερο και να είναι πιο παραγωγικοί.

Μετά την επανεκλογή του, ο κ. Sage δήλωσε: «Αισθάνονται ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την επανεκλογή μου στη θέση του πρόεδρου του PhRMA Innovation Forum, καθώς μου δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσω να ηγούμαι των προσπαθειών για την προάσπιση της αξίας της καινοτομίας και της θετικής επίδρασης, που μπορεί να έχουν στους ασθενείς στην Ελλάδα, στο σύστημα υγείας και στην εθνική οικονομία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πιστεύουμε και προωθούμε τη συνεργασία με όλους τους εταίρους, προκειμένου από κοινού να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός δίκαιου και βιώσιμου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης με επίκεντρο τους Έλληνες ασθενείς και κινητήριο μοχλό την φαρμακευτική καινοτομία».

Ο Jim Sage ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer Hellas, τον Φεβρουάριο του 2015. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο φαρμακευτικό κλάδο και κατέχει καίριες θέσεις σε Ευρώπη και Αμερική πάνω από 12 χρόνια.
Healthmag 09.03.2017