Τα 4 προγράμματα χρηματοδότησης για μικρομεσαίους, τουρισμό, start up, άνεργους πτυχιούχους

Πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ θα πέσει στην αγορά τους επόμενους μήνες από το ΕΣΠΑ 2014 2020, δίνοντας μεγάλες ευκαιρίες χρηματοδότησης σε υφιστάμενες εταιρίες, αλλά και σε όσους φιλοδοξούν να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο. Η πρεμιέρα για τα 4 πρώτα προγράμματα έγινε την περασμένη Τρίτη, με τις δράσεις για ανέργους πτυχιούχους, ενώ ακολουθούν τις επόμενες μέρες αυτά για μικρομεσαίες, νεοφυείς και τουριστικές επιχειρήσεις, με τα ποσά επιδότησης να ξεκινούν από 5.000 ευρώ και να φτάνουν έως 200.000 ευρώ. BONUS 30% Σύμφωνα με τις πληροφορίες της “Deal” μάλιστα, η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει κίνητρα για τους φορείς που απορροφούν έγκαιρα τους κοινοτικούς πόρους. Συγκεκριμένα, εξετάζεται να δοθούν επιπλέον πιστώσεις 30% στον εγκεκριμένο ήδη προϋπολογισμό για όσους απορροφήσουν τα ποσά που πρέπει μέσα στο 2016. Ο προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου των 4 προγραμμάτων διαμορφώνεται σε 252,5 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος, μαζί με τον δεύτερο γύρο των προσκλήσεων, θα φτάσει στα 370 εκατ. ευρώ. Σε αυτά θα προστεθούν νέες δράσεις ύψους 150 εκ. ευρώ.

Η πρώτη δράση έχει προϋ πολογισμό 50 εκατ. ευρώ και άφορά την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης άνεργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η υποβολή αιτήσεων, η οποία σημειωτέον, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, άρχισε από την Τρίτη 8 Μαρτίου και λήγει στις 15 Απριλίου. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000 ευρώ (για ένα άτομο που θέλει να ανοίξει ατομική επιχείρηση) και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Σε περίπτωση συνεργατικών σχημάτων δύο ατόμων το όριο αυξάνεται στις 40.000 ευρώ και για τρία ή περισσότερα στις 50.000 ευρώ.

Το δεύτερο πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ και αφορά ενίσχυση ανέργων και φυσικών προσώπων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες περισσότερων, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση με καινοτόμο χαρακτήρα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την ερχόμενη Πέμπτη17 Μαρτίου έως τις 27 Απριλίου, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ. Οι τομείς δραστηριότητας είναι: α) Αγροδιατροφή Βιομηχανία Τροφίμων, β) Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, γ)Υλικά Κστασκευές, δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα, ε) Ενέργεια, στ) Περιβάλλον, ζ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, θ) Υγεία φάρμακα. Για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν και να έχουν συστήσει ΕΠΕ, ΟΕ, EE, IKE, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (δεν είναι επιλέξιμη η ΑΕ).

130 ΕΚΑΤ.

Σε 130 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος που αφορά την αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας. Στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων ανήκουν όσες έχουν ετήσιο τζίρο μέχρι 10 εκατ. και απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, ενώ πολύ μικρές χαρακτηρίζονται όσες έχουν τζίρο μέχρι 2 εκατ. και οι εργαζόμενοι δεν υπερβαίνουν τους 10. Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 15.000 έως 200.000 ευρώ και η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 7 Απριλίου και λήγει στις 20 Μαΐου. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Πρόκειται για εταιρίες που τηρούν βιβλία Β’ και Γ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή για νέες που έχουν συσταθεί επίσης έως τις 31 12 15. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016 και δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 10 Μαΐου. Όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης και της τωρινής, να μην υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία.

70 ΕΚΑΤ. ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ MME

Στα 70 εκατ. ευρώ φτάνει το πρόγραμμα ενίσχυσης τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό να κυμαίνεται από 15.000 έως 150.000 ευρώ. Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από κτίρια, εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, μέχρι μισθολογικό κόστος, μεταφορικά μέσα σκάφη αναψυχής, καθώς και έξοδα προβολής. Οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται από τις 29 Μαρτίου με λήξη της προθεσμίας στις 17 Μαΐου. Και σε αυτή την περίπτωση η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%, αν υπάρξει πρόσληψη νέου προσωπικού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και συγκεκριμένα όσες τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31 12 15 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και νέες που έχουν συσταθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία. Εάν έχουν λάβει κι άλλες ενισχύσεις, το σύνολο μαζί με την παρούσα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ στην τριετία.

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

150 εκατ. για ΜμΕ και τουριστικές

Καινούργια δέσμη δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων και τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 50 άτομα, βρίσκονται στα σκαριά και θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με το συνολικό ύψος της επιχορήγησης να αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ. Επίσης, προετοιμάζονται και δράσεις που θα αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (clusters, meta clusters), για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, καθώς και για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων.

DEAL NEWS 11/03/2016