Και ενίσχυση δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας από το ΚΥΣΟΙΠ 

Το πράσινο φως στο Σχεδίο Δράσης για την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ ΣΟΙΠ) που συνεδρίασε τη Δευτέρα 25 Απριλίου υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

Συγκεκριμένα το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε την εισήγηση της υφυπουργού Οικονομίας, αρμόδιας για τη Βιομηχανία, Θεοδώρας Τζάκρη και το Σχέδιο Δράσης, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου του φαρμάκου που διαθέτουν ερευνητική ή και παραγωγική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι ελληνικών συμφερόντων.

Η κλαδική μελέτη εντόπισε τους ακόλουθους έξι άξονες προτεραιότητας: Τόνωση της ζήτησης των προϊόντων της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου, στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, διασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποδομών και βελτίωση του περιβάλλοντος χρηματοδότησης.

Για να διασφαλιστεί η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης αποφασίστηκε η συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής (με τη συμμετοχή των υπουργείων Οικονομίας, Υγείας και Παιδείας με αρμοδιότητα στα θέματα έρευνας), η οποία θα εξειδικεύσει περαιτέρω τους άξονες προτεραιότητας με στόχο την ανάπτυξη του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας, την εξωστρέφεια και τη μείωση της τιμής των φαρμάκων.

Επίσης το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε την εισήγηση του υφυπουργού Οικονομίας, αρμόδιου για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξη Χαρίτση σχετικά με την ενίσχυση δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως είναι οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (business incubators). Με τη λειτουργία των δομών αυτών επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν κάποια από τα βασικά προβλήματα που αποτρέπουν την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή και ευθύνονται για την αποτυχία επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της προκήρυξης της δράσης Ενίσχυση Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας , ξεκίνησε η δημιουργία του Μητρώου Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Στο Μητρώο θα καταγραφούν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα, τις υποδομές, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, τις διαδικασίες επιλογής και τον χρόνο στήριξης των επιχειρηματικών σχημάτων, την τιμολογιακή πολιτική των δομών, τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί, τα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενούνται σε αυτές και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το Μητρώο, αρχικά σε πιλοτική εφαρμογή, θα επικαιροποιείται με ευθύνη των δομών ώστε η παρεχόμενη πληροφορία να είναι ακριβής και να αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση της δομής.

Εν τω μεταξύ το ΚΥΣΟΙΠ ανέθεσε στη διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να ετοιμάσει αναλυτική εισήγηση που να περιλαμβάνει: Σχέδιο για τη ρύθμιση, εντός του 2016, των στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων που έχει χορηγήσει σε 145.000 δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους και προτάσεις για την ενίσχυση του αναπτυξιακού του ρόλου στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σχετική εισήγηση θα συζητηθεί στο ΚΥΣΟΙΠ εντός του Μαΐου.

ΑΥΓΗ 27/04/2016