ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ διευκρινίσεις θα ήθελε η αγορά για την ανακοίνωση της Lavipharm σχετικά με τη μείωση των δανείων μέσω της εκχώρησης της αμερικανικής θυγατρικής της σε μια άλλη αμερικανική εταιρεία, την Thallium Holding Company.

Η ΛΑΒΙ, λοιπόν, ανακοίνωσε τα εξής σε σχέση με τις θυγατρικές της εταιρείες στην Αμερική:

Προς ολοσχερή εξόφληση της μη εξυπηρετούμενης δανειακής υποχρέωσης των εταιρειών Lavipharm Laboratories, Inc. και Lavipharm Corp, ολοκληρώθηκε η εκχώρηση όλων των άυλων και κινητών περιουσιακών στοιχείων της Lavipharm Laboratories, Inc., η οποία εδρεύει στο New Jersey Αμερικής προς την εταιρεία Thallium Holding Company, LLC, εταιρεία που εδρεύει στο Delaware, ως ειδικού διαδόχου της Medical Provider Financial Corporation III. Τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία εξασφάλιζαν εμπραγμάτως την ως άνω δανειακή υποχρέωση.

Στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννεάμηνου 2015 το ύψος της δανειακής υποχρέωσης ανέρχεται σε 36.497.432 ευρώ, ενώ η αξία των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε 27.310.396 ευρώ (ενώ κατά US GAAP, το ποσό έχει, σχεδόν στο σύνολο του, ήδη επιβαρύνει τη καθαρή θέση της Lavipharm Corp).

Η εν λόγω συναλλαγή θα επηρεάσει ουσιωδώς θετικά τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2016.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ_PLUS 20/02/2016