Συνάντηση με τους ομολόγους του από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Μάλτα είχε σ υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός την Παρασκευή, όπου συζητήθηκε το θέμα της διακρατικής σηνεργαοίας με στόχο την αναζήτηση κοινών προσεγγίσεων στην πολιτική του φορμάκου. Ο κ. Ξανθός τόνισε πως απέναντι στην ισχυρή επιρροή της φο ρμακοβιομηχανίας χρειάζεται συνένωση δυνάμεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γενικότερα, από την πλευρά τσυ υπουργείου μεθοδεύεται η κοινή διαπραγμάτευση των κρατών με τις φορμακευτικές ώστε να επιτυγχάνονται χαμηλότερες τιμές. Σήμερα πάντως στην Επιτροπή Τιμών τσυ υπουργείου θα γίνονται δεκτές προς σηζήτηση οι ενστάσεις των φορμακευτικών εν όψει της κυκλοφορίας του νέου δελτίου τιμών.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 21/06/2016