Σε συμφωνία για χαμηλότερη τιμή στα νέας γενιάς φάρμακα κατά της ηπατίτιδας C κατέληξαν ύστερα από πολύμηνη διαδικασία διαπραγμάτευσης ο Εθνικός Οργανισμός Παροχή. Υπηρεσιών Υγείας και οι φαρμακευτικές εταιρείες. Αν και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης όσον αφορά την τιμή με την οποία θα αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα δεν δημοσιοποιείται, καθώς υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας, το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι, μετά τη συμφωνία αυτή, θα έχει πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες σε ετήσια βάση πενταπλάσιος αριθμός ασθενών με ηπατίτιδα C σε σχέση με αυτόν που επωφελείται σήμερα των νέων φαρμάκων. Σημειώνεται ότι, το 2015, 893 ασθενείς με προχωρημένη λοίμωξη από την ηπατίτιδα C στην Ελλάδα έλαβαν θεραπεία και το 2016 περίπου 1.000. Το ετήσιο κόστος για τη θεραπεία των ασθενών αυτών ήταν το 2015 και το 2016 στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η τιμή ενός νέας γενιάς φαρμάκου ανέρχεται σε περίπου 45.000 ευρώ για μία θεραπεία 12 εβδομάδων (τρία κουτιά φαρμάκου). Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 167.000 άτομα πάσχουν από τη νόσο, εκ των οποίων λιγότερα από 20% είναι διαγνωσμένα, ενώ τα νέα κρούσματα υπολογίζονται σε 3.500 ετησίως. Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει το κόστος των νέων θεραπειών σε ασθενείς βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, δηλαδή σε όσους έχουν αναπτύξει ήδη κίρρωση του ήπατος (στά διο 4) λόγω της νόσου και σε όσους είναι ένα στάδιο πριν (στάδιο 3) και έχουν ήδη μία αποτυχημένη προσπάθεια θεραπείας με τα παλαιότερα Θεραπευτικά σχήματα. Μετά τη συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες, ανοίγει ο δρόμος για να ενταχθούν στις κατηγορίες ασθενών για τους οποίους θα καλύπτει ο οργανισμός τη θεραπεία και όσοι βρίσκονται σε πιο πρώιμα στάδια της νόσου, καθώς και όσοι έχουν Συμφωνία ΕΟΠΠΥ με φαρμακευτικές εταιρείες, έπειτα από πολύμηνη διαπραγμάτευση. συνοδό νοσήματα, όπως αιμορροφιλία, θαλασσαιμία και έιτζ. Το υπουργείο Υγείας σε ανα κοίνωσή του κάνει λόγο για συμ φωνία σταθμό και αναφέρει ότι πλέον είναι δυνατή n διευρυμένη πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς με τη συμφωνία επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στο κόστος θεραπείας ανά ασθενή, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον . Η συμφωνία αυτή είναι το πρώτο τελικό αποτέλεσμα της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες και για άλλες κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22/06/2017