Μία ακόμη σημαντική διεθνή συμφωνία συνάπτει ο Όμιλος Pharmathen με τον ισπανικό φαρμακευτικό Όμιλο Alter. Η ελληνική πολυεθνική εταιρεία αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση στη χώρα μας από τον Νοέμβριο 2015, των βρεφικών προϊόντων Nutriben.

Μία ακόμη σημαντική διεθνή συμφωνία συνάπτει ο Όμιλος Pharmathen με τον ισπανικό φαρμακευτικό Όμιλο Alter. Η ελληνική πολυεθνική εταιρεία αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση στη χώρα μας από τον Νοέμβριο 2015, των βρεφικών προϊόντων Nutriben. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Όμιλο Alter, η Pharmathen εν δυναμώνει και διαφοροποιεί περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της, ενισχύοντας τα καταναλωτικά προϊόντα για το φαρμακείο με αναγνωρισμενες βρεφικές τροφές, συνυφασμένες με την καινοτομία, την ποιότητα και την ασφάλεια στην βρεφική διατροφή.

Με αφορμή τη νέα συμφωνία συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Pharmathen κ. Βασίλειος Κάτσος δήλωσε: “Η στρατηγική συνεργασία μας με τον Όμιλο Alter για την αντιπροσώπευση και προώθηση των βρεφικών προϊόντων Nutriben στην Ελλάδα, υπογραμμίζει για α κόμη μια φορά την αναπτυξιακή φι λοσοφία του Ομίλου Pharmathen. Η συνεργασία αυτή, ενισχύει απόλυ τα τον ομιλικό μας στόχο για τον ο ποίο εργαζόμαστε συνεχώς: τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση της προϊοντικής μας φαρέτρας, ώ χαρτοφυλάκιο της στενα προσφέρουμε ολοένα περισσότερες και διαφορετικές υψηλής αξίας επιλογές στην επιστημονική κοινότητα, τους ασθενείς και τους καταναλωτές στη χώρα και διεθνώς”.

Σημειώνεται πως πρόσφατα η Pharmathen ίδρυσε γραφεία στην Ιορδανία και την Αυστραλία και α πέκτησε μόνιμη αντιπροσώπευση στην Ν. Αμερική, ενώ τα προϊόντα της είναι εγκεκριμένα σε όλες τις αγορές της Ε.Ε. και τα δικαιώματα διανομής τους εκχωρούνται στις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκόσμια.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 18/11/2015